Στη Κλασική Μηχανική, συνισταμένη χαρακτηρίζεται η δύναμη εκείνη που προκύπτει από τον συνδυασμό δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων που εν προκειμένω χαρακτηρίζονται συνιστώσες.

Όταν ένα σώμα δέχεται την επίδραση πολλών δυνάμεων που ασκούνται σε διαφορετικές διευθύνσεις δεν μπορεί να κινηθεί ταυτόχρονα προς όλες αυτές. Έτσι οι ασκούμενες δυνάμεις συνδυάζονται προκειμένου να δώσουν μια τελική δύναμη, την συνισταμένη τους, η οποία και δείχνει το συνολικό αποτέλεσμα για μεταφορική κίνηση από την άσκηση όλων των δυνάμεων που εφαρμόζονται πάνω στο σώμα.

Σε σώμα με διαστάσεις η συνισταμένη δύναμη θα ασκεί και μία συνισταμένη ροπή

Παραστατική εικόνα της συνισταμένης παρουσιάζει το τεντωμένο τόξο που κρατάει ο τοξότης όταν ελευθερώνει το βέλος όπου τούτο και κατευθύνεται εμπρός κατά τη συνισταμένη των δύο δυνάμεων που ασκούνται σ΄ αυτό (εκ του άνω και κάτω τμήματος της χορδής του τόξου).

  • Η συνισταμένη έχει ίδια διεύθυνση με των συνιστωσών, μόνο όταν όλες οι συνιστώσες έχουν ίδια διεύθυνση.
  • Η συνισταμένη ορίζεται ως το διανυσματικό άθροισμα των συνιστωσών. (διάνυσμα)