Στα οικονομικά, συντελεστές παραγωγής είναι οι εισροές στην παραγωγική διαδικασία. Αποτελούν τη βάση της παραγωγικής διαδικασίας και περιλαμβάνουν υλικά και άλλα αγαθά που χρησιμοποιούνται σε αυτή για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών (εκροές). Υπάρχουν τέσσερις βασικοί συντελεστές παραγωγής:

  • Φυσικοί Πόροι: Οι πόροι που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία, όπως το πετρέλαιο, το ξύλο, το γλυκό νερό κ.α.
  • Εργασία: Περιλαμβάνει το σύνολο των σωματικών και πνευματικών δυνατοτήτων του ατόμου, τις οποίες ενσυνείδητα παρέχει, για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών.
  • Κεφάλαιο: Ο όρος αυτός απευθύνεται στα μέσα και τις υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παραχθεί το προϊόν.
  • Επιχειρηματικότητα.Η επιχειρηματικότητα είναι η δημιουργία ή η εξαγωγή οικονομικής αξίας. Η επιχειρηματικότητα θεωρείται ως αλλαγή, η οποία γενικά συνεπάγει κίνδυνο πέρα ​​από αυτόν που συνήθως συναντάται κατά την έναρξη μιας επιχείρησης.
  • Χρήστος Βασ. Ναούμ, Εισαγωγή στην χρηματοοικονομική λογιστική, Β΄ έκδοση, Αθήνα, 1994
  • Ρηγώ Φασουράκη, Αλίκη Τσακατούρα, Βασίλειος Δημητρόπουλος, Σεραφείμ Τριβέλλας, Τεχνολογία Β' Γυμνασίου, 2021