Το σύστημα γραφής είναι ένα συμβολικό, οπτικοκινητικό σύστημα καταγραφής της γλώσσας. Σε αντίθεση με την οπτική, ζωγραφική απεικόνιση γεγονότων και αφηγήσεων, τα συστήματα γραφής είναι συμβατικοποιημένοι, λιγότερο ή περισσότερο σταθεροί και τυποιημένοι τρόποι για την καταγραφή λέξεων ή φθόγγων. Έτσι, στα συστήματα γραφής δεν περιλαμβάνονται ανθρωπολογικά ευρήματα όπως οι παραστάσεις των προϊστορικών σπηλαίων. Επίσης, διακρίνονται από συστήματα μέτρησης βάρους, όγκου ή έκτασης, αν και πιθανότατα κατάγονται από αυτά, εφόσον τα συστήματα αυτά μέτρησης έχουν πολύ περιορισμένη και συγκεκριμένη εμβέλεια αναπαράστασης.

Η κατανομή των συστημάτων γραφής σήμερα

Η καταγωγή των συστημάτων γραφής ανάγεται στη Μεσοποταμία της 4ης χιλιετίας π.Χ. όπου έχουν βρεθεί οι αρχαιότερες πινακίδες σουμεριακής σφηνοειδούς γραφής.

Είδη συστημάτων γραφής Επεξεργασία

Τα συστήματα γραφής χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: λογογραφικά, συλλαβικά και αλφαβητικά. Οι λογογραφικές γραφές απεικονίζουν λέξεις και είναι είτε πικτογραφικές/εικονογραφικές, βασίζονται δηλαδή στην προσπάθεια να μιμηθούν ζωγραφικά μια εικόνα, όπως η σουμεριακή σφηνοειδής γραφή, είτε ιδεογραφικές, βασίζονται στη σχηματοποιημένη και αφαιρετική αναπαράσταση εικόνων σε βαθμό που να μην παραπέμπει άμεσα στην αρχική εικόνα, όπως η αιγυπτιακή ιερογλυφική γραφή, η κρητική ιερογλυφική γραφή και τα κινεζικά ιδεογράμματα. Οι συλλαβικές γραφές απεικονίζουν συλλαβές, δηλαδή συνδυασμούς συμφώνων και φωνηέντων, όπως η Γραμμική Α και η Γραμμική Β. Οι αλφαβητικές γραφές απεικονίζουν μεμονωμένους φθόγγους, είτε μόνο σύμφωνα, όπως το φοινικικό αλφάβητο, η γωνιώδης εβραϊκή γραφή και η αραβική γραφή, είτε σύμφωνα και φωνήεντα, όπως το ελληνικό, λατινικό και κυριλλικό αλφάβητο.

Ιστορία της γραφής Επεξεργασία

Τα συστήματα γραφής ξεκίνησαν από πικτογραφικά λογογραφικά για να εξελιχθούν σε ιδεογραφικά λογογραφικά, στη συνέχεια σε συλλαβικά και τελικά στην αλφαβητική γραφή.

 
Σουμεριακή σφηνοειδής επιγραφή του 26ου αιώνα π.Χ. με κατάλογο δώρων στην αρχιέρεια Αντάμπ με την ευκαιρία της επιλογής της

Η γραφή στον δυτικό κόσμο εξελίχθηκε από το σύστημα μέτρησης των Σουμερίων στην αρχαία Μεσοποταμία. Οι αρχαιότερες σουμεριακές πινακίδες που έχουν βρεθεί έως σήμερα ανάγονται στο 3500 π.Χ.[εκκρεμεί παραπομπή], χρονολογία που γίνεται αποδεκτή ως η εποχή επινόησης της γραφής από τον άνθρωπο.

Στην Ανατολή, η γραφή επινοήθηκε στην Κίνα, πιθανότατα ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στον δυτικό κόσμο, γύρω στο 1600 π.Χ.[εκκρεμεί παραπομπή]

Οι περισσότερες γραφές που χρησιμοποιούνται σήμερα, με εξαίρεση κυρίως τα κινέζικα ιδεογράμματα, κατάγονται, μέσα από μια μακρά εξελικτική πορεία, από τη σουμεριακή σφηνοειδή γραφή. Σύμφωνα με τις αρχαιολογικές μαρτυρίες, η γραφή εμφανίζεται στην αρχαία Αίγυπτο περίπου το 3100 π.Χ.[εκκρεμεί παραπομπή], λίγο αργότερα από την πρώτη επιβεβαιωμένη εμφάνισή της στη Μεσοποταμία. Παρόλο που η ιερογλυφική γραφή δεν αποτελεί απευθείας δάνειο από τη σφηνοειδή, είναι πιθανόν το αιγυπτιακό σύστημα γραφής να αναπτύχθηκε μετά την επίδραση του σουμεριακού. Καθένας από τους χαρακτήρες που συναντάμε στο σουμεριακό σύστημα -λογογράμματα, φωνητικά σύμβολα και προσδιοριστικά- εμφανίζονται και στην αιγυπτιακή γραφή. Επίσης, στην Αίγυπτο αναπτύχθηκε, παράλληλα με τα ιερογλυφικά η ιερατική γραφή, όπου ένα σύνολο 24 πρόσθετων ιερογλυφικών συμβόλων σημειώνει ξεχωριστά σύμφωνα της γλώσσας. Με επιδράσεις από την αιγυπτιακή γραφή, ίσως και άλλες γραφές, αναπτύχθηκε στις αρχές της 2ης χιλιετίας π.Χ. το πρωτοσημιτικό αλφάβητο από το οποίο προήλθε το φοινικικό, στο οποίο μπορούν να αναχθούν όλα σχεδόν τα αλφάβητα που χρησιμοποιήθηκαν στην ιστορία του ανθρώπου. Από το φοινικικό αλφάβητο κατάγεται το ελληνικό αλφάβητο, ενώ, μέσω του αραμαϊκού αλφαβήτου, το εβραϊκό, το αραβικό, τα ινδικά αλφάβητα καθώς και τα αλφάβητα της νοτιοανατολικής Ασίας κ.ά.. Η σημασία του φοινικικού αλφαβήτου οφείλεται στην εμπορική κυριαρχία των Φοινίκων στη Μεσόγειο κατά την περίοδο 1200 π.Χ.-800 π.Χ.καθώς και στην υιοθέτηση αραμαϊκού αλφάβητου από την Περσική Αυτοκρατορία τον 6ο αιώνα π.Χ. ως επίσημης γραφής του κράτους.

Ανεξάρτητες εξελίξεις αποτελούν γραφές όπως τα κινέζικα ιδεογράμματα, τα ιερογλυφικά των Μάγιας, το κελτικό αλφάβητο Όγκχαμ κ.ά.

Κατάλογος συστημάτων γραφής Επεξεργασία

Κωδικοί ISO 15924[a][b] και Unicode[c][d]
ISO 15924 Πληροφορίες κωδικοποίησης Unicode [e]
Κωδικός Αριθμός ονομασία

ISO 15924

αντιστοιχία Κατεύθυνση Έκδοση Unicode Σύνολο χαρακτήρων Σημειώσεις
Adlm 166 Adlam Αλφάβητα Φούλα(D/R) δεξιά προς αριστερά 9.0 87
Afak 439 Afaka Συλλαβάριο Αφάκα(D/R) ποικίλλει Δεν είναι στο Unicode, υπό εξέταση[1][2]
Aghb 239 Caucasian Albanian Αλφάβητο αλβανικού Καυκάσου(D/R) αριστερά προς δεξιά 7.0 53 αρχαία/ιστορικά
Ahom 338 Ahom, Tai Ahom Αλφάβητο Αχόμ(D/R) αριστερά προς δεξιά 8.0 57 αρχαία/ιστορικά
Arab 160 Arabic Αραβική γραφή δεξιά προς αριστερά 1.0 1.280
Aran 161 Arabic (Nastaliq variant) Αραβική γραφή Νασταλίκ(D/R) δεξιά προς αριστερά Τυπογραφική παραλλαγή των αραβικών
Armi 124 Imperial Aramaic Αραμαϊκό αλφάβητο(D/R) δεξιά προς αριστερά 5.2 31 αρχαία/ιστορικά
Armn 230 Armenian Αρμενικό αλφάβητο αριστερά προς δεξιά 1.0 93
Avst 134 Avestan Αβεστικό αλφάβητο(D/R) δεξιά προς αριστερά 5.2 61 αρχαία/ιστορικά
Bali 360 Balinese Μπαλινέζικο αλφάβητο(D/R) αριστερά προς δεξιά 5.0 121
Bamu 435 Bamum Γραφή Μπαμούμ(D/R) αριστερά προς δεξιά 5.2 657
Bass 259 Bassa Vah Αλφάβητο Μπάσσα(D/R) αριστερά προς δεξιά 7.0 36 αρχαία/ιστορικά
Batk 365 Batak Αλφάβητο Μπατάκ(D/R) αριστερά προς δεξιά 6.0 56
Beng 325 Bengali (Bangla) Βεγγαλικό αλφάβητο(D/R) αριστερά προς δεξιά 1.0 95
Bhks 334 Bhaiksuki Αλφάβητο Μπαϊξούκι(D/R) αριστερά προς δεξιά 9.0 97 αρχαία/ιστορικά
Blis 550 Blissymbols Σύμβολα Μπλιςς(D/R) ποικίλλει Δεν είναι στο Unicode, υπό εξέταση[1]
Bopo 285 Bopomofo Μποπομόφο(D/R) αριστερά προς δεξιά 1.0 71
Brah 300 Brahmi Βραχμανικά αριστερά προς δεξιά 6.0 109 αρχαία/ιστορικά
Brai 570 Braille Κώδικας Μπράιγ αριστερά προς δεξιά 3.0 256
Bugi 367 Buginese Αλφάβητο Λοντάρα(D/R) αριστερά προς δεξιά 4.1 30
Buhd 372 Buhid Αλφάβητο Μπουχίντ(D/R) αριστερά προς δεξιά 3.2 20
Cakm 349 Chakma Αλφάβητο Τσάκμα(D/R) αριστερά προς δεξιά 6.1 67
Cans 440 Unified Canadian Aboriginal Syllabics Συλλαβικά καναδικά αβορίγινων(D/R) αριστερά προς δεξιά 3.0 710
Cari 201 Carian Καρικά αλφάβητα(D/R) αριστερά προς δεξιά 5.1 49 αρχαία/ιστορικά
Cham 358 Cham Αλφάβητα Τσαμ(D/R) αριστερά προς δεξιά 5.1 83
Cher 445 Cherokee Συλλαβάριο Τσερόκι(D/R) αριστερά προς δεξιά 3.0 172
Cirt 291 Cirth Κιρθ(D/R) ποικίλλει Δεν είναι στο Unicode
Copt 204 Coptic Κοπτικό αλφάβητο αριστερά προς δεξιά 1.0 137 αρχαία/ιστορικά, διαχωρίστηκαν με τα ελληνικά στην έκδοση 4.1
Cprt 403 Cypriot Κυπριακό συλλαβάριο δεξιά προς αριστερά 4.0 55 αρχαία/ιστορικά
Cyrl 220 Cyrillic Κυριλλικό αλφάβητο αριστερά προς δεξιά 1.0 443
Cyrs 221 Cyrillic (Old Church Slavonic variant) Πρώιμο κυριλλικό αλφάβητο(D/R) ποικίλλει αρχαία/ιστορικά, τυπογραφική παραλλαγή των κυριλλικών
Deva 315 Devanagari (Nagari) Δεβαναγαρικό αλφάβητο αριστερά προς δεξιά 1.0 154
Dogr 328 Dogra Αλφάβητο Ντόγκρι αριστερά προς δεξιά Δεν είναι στο Unicode
Dsrt 250 Deseret (Mormon) Αλφάβητο Ντεζερέτ(D/R) αριστερά προς δεξιά 3.1 80
Dupl 755 Duployan shorthand, Duployan stenography Στενογραφία Ντουμπλογιάν(D/R) αριστερά προς δεξιά 7.0 143
Egyd 070 Egyptian demotic Δημώδης αιγυπτιακή γραφή δεξιά προς αριστερά Δεν είναι στο Unicode
Egyh 060 Egyptian hieratic Ιερατική αιγυπτιακή γραφή(D/R) δεξιά προς αριστερά Δεν είναι στο Unicode
Egyp 050 Egyptian hieroglyphs Αιγυπτιακά ιερογλυφικά αριστερά προς δεξιά 5.2 1.071 αρχαία/ιστορικά
Elba 226 Elbasan Αλφάβητο Ελμπασάν(D/R) αριστερά προς δεξιά 7.0 40 αρχαία/ιστορικά
Ethi 430 Ethiopic (Geʻez) Γραφή Γκεέζ(D/R) αριστερά προς δεξιά 3.0 495
Geok 241 Khutsuri (Asomtavruli and Nuskhuri) Γραφή Νουσκούρι ποικίλλει Μαζί με τον κωδικό Geor αποτελούν τα γεωργιανά
Geor 240 Georgian (Mkhedruli and Mtavruli) Γραφή Μκχεντρούλι αριστερά προς δεξιά 1.0 127 Μαζί με τον κωδικό Geok αποτελούν τα γεωργιανά
Glag 225 Glagolitic Γλαγολιτικό αλφάβητο αριστερά προς δεξιά 4.1 132 αρχαία/ιστορικά
Gong 312 Gunjala Gondi Γκουντζάλα Γκόντι Λίπι(D/R) αριστερά προς δεξιά Δεν είναι στο Unicode
Gonm 313 Masaram Gondi Γραφή Μασαράμ αριστερά προς δεξιά 10.0 75
Goth 206 Gothic Γοτθικό αλφάβητο(D/R) αριστερά προς δεξιά 3.1 27 αρχαία/ιστορικά
Gran 343 Grantha Αλφάβητο Γκράνθα(D/R) αριστερά προς δεξιά 7.0 85 αρχαία/ιστορικά
Grek 200 Greek Ελληνικό αλφάβητο αριστερά προς δεξιά 1.0 518
Gujr 320 Gujarati Αλφάβητο Γκουτζαράτι(D/R) αριστερά προς δεξιά 1.0 91
Guru 310 Gurmukhi Αλφάβητο Γκουρμουχί(D/R) αριστερά προς δεξιά 1.0 79
Hanb 503 Han with Bopomofo (alias for Han + Bopomofo) Κινεζικοί χαρακτήρες ποικίλλει Δείτε Χάνι, Μπόπο
Hang 286 Hangul (Hangŭl, Hangeul) Χάνγκουλ αριστερά προς δεξιά 1.0 11.739 Συλλαβές Χάνγκουλ που μετακινήθηκαν στην έκδοση 2.0
Hani 500 Han (Hanzi, Kanji, Hanja) Κινεζικοί χαρακτήρες αριστερά προς δεξιά 1.0 89.228
Hano 371 Hanunoo (Hanunóo) Αλφάβητο Χανουνό'ο(D/R) αριστερά προς δεξιά 3.2 21
Hans 501 Han (Simplified variant) Απλοποιημένοι κινεζικοί χαρακτήρες(D/R) ποικίλλει Υποσύνολο των Χάνι
Hant 502 Han (Traditional variant) Παραδοσιακοί κινεζικοί χαρακτήρες(D/R) ποικίλλει Υποσύνολο των Χάνι
Hatr 127 Hatran Αλφάβητο Χατράν(D/R) δεξιά προς αριστερά 8.0 26 αρχαία/ιστορικά
Hebr 125 Hebrew Εβραϊκό αλφάβητο δεξιά προς αριστερά 1.0 133
Hira 410 Hiragana Χιραγκάνα αριστερά προς δεξιά 1.0 376
Hluw 080 Anatolian Hieroglyphs (Luwian Hieroglyphs, Hittite Hieroglyphs) Ανατολικά ιερογλυφικά(D/R) αριστερά προς δεξιά 8.0 583 αρχαία/ιστορικά
Hmng 450 Pahawh Hmong Παχάου Χμονγκ(D/R) αριστερά προς δεξιά 7.0 127
Hrkt 412 Japanese syllabaries (alias for Hiragana + Katakana) Κάνα(D/R) ποικίλλει Δείτε Χίρα, Κάνα
Hung 176 Old Hungarian (Hungarian Runic) Παλαιό ουγγρικό αλφάβητο(D/R) δεξιά προς αριστερά 8.0 108 αρχαία/ιστορικά
Inds 610 Indus (Harappan) Γραφή της κοιλάδας του Ινδού(D/R) δεξιά προς αριστερά Δεν είναι στο Unicode, υπό εξέταση[1]
Ital 210 Old Italic (Etruscan, Oscan, etc.) Παλαιά ιταλική γραφή(D/R) αριστερά προς δεξιά 3.1 39 αρχαία/ιστορικά
Jamo 284 Jamo (alias for Jamo subset of Hangul) Χάνγκουλ ποικίλλει Υποσύνολο των Χανγκ
Java 361 Javanese Ιαβανέζικη γραφή(D/R) αριστερά προς δεξιά 5.2 90
Jpan 413 Japanese (alias for Han + Hiragana + Katakana) Ιαπωνική γραφή ποικίλλει
Jurc 510 Jurchen Γραφή Τζούρτσεν(D/R) αριστερά προς δεξιά Δεν είναι στο Unicode
Kali 357 Kayah Li Αλφάβητο Κάγια Λι(D/R) αριστερά προς δεξιά 5.1 47
Kana 411 Katakana Κατακάνα αριστερά προς δεξιά 1.0 300
Khar 305 Kharoshthi Χαροστί(D/R) δεξιά προς αριστερά 4.1 65 αρχαία/ιστορικά
Khmr 355 Khmer Αλφάβητο Χμερ(D/R) αριστερά προς δεξιά 3.0 146
Khoj 322 Khojki Χότζκι(D/R) αριστερά προς δεξιά 7.0 62 αρχαία/ιστορικά
Kitl 505 Khitan large script Κχιτάν μεγαλογράμματη γραφή(D/R) αριστερά προς δεξιά Δεν είναι στο Unicode
Kits 288 Khitan small script Κχιτάν μικρογράμματη γραφή(D/R) πάνω προς τα κάτω Δεν είναι στο Unicode
Knda 345 Kannada Αλφάβητο Καννάντα(D/R) αριστερά προς δεξιά 1.0 88
Kore 287 Korean (alias for Hangul + Han) Κορεατική μικτή γραφή(D/R) αριστερά προς δεξιά
Kpel 436 Kpelle Συλλαβάριο Κπέλλε(D/R) αριστερά προς δεξιά Δεν είναι στο Unicode, υπό εξέταση[1]
Kthi 317 Kaithi Καϊθί(D/R) αριστερά προς δεξιά 5.2 66 αρχαία/ιστορικά
Lana 351 Tai Tham (Lanna) Αλφάβητο Τάι Θαμ(D/R) αριστερά προς δεξιά 5.2 127
Laoo 356 Lao Αλφάβητο Λάο(D/R) αριστερά προς δεξιά 1.0 67
Latf 217 Latin (Fraktur variant) Φρακτούρ(D/R) ποικίλλει Τυπογραφική παραλλαγή των λατινικών
Latg 216 Latin (Gaelic variant) Γαελική γραφή(D/R) αριστερά προς δεξιά Τυπογραφική παραλλαγή των λατινικών
Latn 215 Latin Λατινική γραφή αριστερά προς δεξιά 1.0 1.350
Leke 364 Leke Γραφή Λέκε(D/R) αριστερά προς δεξιά Δεν είναι στο Unicode
Lepc 335 Lepcha (Róng) Αλφάβητο Λέπτσα(D/R) αριστερά προς δεξιά 5.1 74
Limb 336 Limbu Αλφάβητο Λίμπου(D/R) αριστερά προς δεξιά 4.0 68
Lina 400 Linear A Γραμμική Α αριστερά προς δεξιά 7.0 341 αρχαία/ιστορικά
Linb 401 Linear B Γραμμική Β αριστερά προς δεξιά 4.0 211 αρχαία/ιστορικά
Lisu 399 Lisu (Fraser) Αλφάβητο Φρέιζερ(D/R) αριστερά προς δεξιά 5.2 48
Loma 437 Loma Γραφή Λόμα αριστερά προς δεξιά Δεν είναι στο Unicode, υπό εξέταση[1]
Lyci 202 Lycian Λυκιακό αλφάβητο αριστερά προς δεξιά 5.1 29 αρχαία/ιστορικά
Lydi 116 Lydian Λυδικό αλφάβητο(D/R) δεξιά προς αριστερά 5.1 27 αρχαία/ιστορικά
Mahj 314 Mahajani Μαχατζάνι(D/R) αριστερά προς δεξιά 7.0 39 αρχαία/ιστορικά
Maka 366 Makasar Μακασσαρέζικη γραφή αριστερά προς δεξιά Δεν είναι στο Unicode
Mand 140 Mandaic, Mandaean Μανδαϊκό αλφάβητο(D/R) δεξιά προς αριστερά 6.0 29
Mani 139 Manichaean Μανιχαϊκό αλφάβητο(D/R) δεξιά προς αριστερά 7.0 51 αρχαία/ιστορικά
Marc 332 Marchen Γραφή Ζανγκ-Ζουνγκ αριστερά προς δεξιά 9.0 68 αρχαία/ιστορικά
Maya 090 Mayan hieroglyphs Γραφή Μάγια(D/R) ανάμικτα Δεν είναι στο Unicode
Medf 265 Medefaidrin (Oberi Okaime, Oberi Ɔkaimɛ) Μεντεφαϊντρίν(D/R) αριστερά προς δεξιά Δεν είναι στο Unicode
Mend 438 Mende Kikakui Γραφή Μέντε(D/R) δεξιά προς αριστερά 7.0 213
Merc 101 Meroitic Cursive Μεροϊτική γραφή δεξιά προς αριστερά 6.1 90 αρχαία/ιστορικά
Mero 100 Meroitic Hieroglyphs Μεροϊτικά ιερογλυφικά δεξιά προς αριστερά 6.1 32 αρχαία/ιστορικά
Mlym 347 Malayalam Γραφή Μαλαγιαλάμ(D/R) αριστερά προς δεξιά 1.0 117
Modi 324 Modi, Moḍī Αλφάβητο Μόντι(D/R) αριστερά προς δεξιά 7.0 79 αρχαία/ιστορικά
Mong 145 Mongolian Μογγολική γραφή πάνω προς τα κάτω 3.0 166 Includes Clear, Manchu scripts
Moon 218 Moon (Moon code, Moon script, Moon type) Γραφή Μουν(D/R) ανάμικτα Δεν είναι στο Unicode, υπό εξέταση[1]
Mroo 264 Mro, Mru Αλφάβητο Μρου αριστερά προς δεξιά 7.0 43
Mtei 337 Meitei Mayek (Meithei, Meetei) Γραφή Μέιτεϊ αριστερά προς δεξιά 5.2 79
Mult 323 Multani Γραφή Μουλτάνι(D/R) αριστερά προς δεξιά 8.0 38 αρχαία/ιστορικά
Mymr 350 Myanmar (Burmese) Βιρμανικό αλφάβητο αριστερά προς δεξιά 3.0 223
Narb 106 Old North Arabian (Ancient North Arabian) Αρχαία βόρεια αραβικά(D/R) δεξιά προς αριστερά 7.0 32 αρχαία/ιστορικά
Nbat 159 Nabataean Ναβαταιανικό αλφάβητο(D/R) δεξιά προς αριστερά 7.0 40 αρχαία/ιστορικά
Newa 333 Newa, Newar, Newari, Nepāla lipi Αλφάβητο Πρατσαλίτ Νεπάλ(D/R) αριστερά προς δεξιά 9.0 92
Nkgb 420 Nakhi Geba ('Na-'Khi ²Ggŏ-¹baw, Naxi Geba) Συλλαβάριο Γκέμπα(D/R) αριστερά προς δεξιά Δεν είναι στο Unicode, υπό εξέταση[1]
Nkoo 165 N’Ko ν'Κο(D/R) δεξιά προς αριστερά 5.0 59
Nshu 499 Nüshu Νουσού(D/R) αριστερά προς δεξιά 10.0 397
Ogam 212 Ogham Αλφάβητο Όγκχαμ ανάμικτα 3.0 29 αρχαία/ιστορικά
Olck 261 Ol Chiki (Ol Cemet’, Ol, Santali) Αλφάβητο Ολ Τσίκι(D/R) αριστερά προς δεξιά 5.1 48
Orkh 175 Old Turkic, Orkhon Runic Παλαιό τουρκικό αλφάβητο(D/R) δεξιά προς αριστερά 5.2 73 αρχαία/ιστορικά
Orya 327 Oriya (Odia) Αλφάβητο Όντια αριστερά προς δεξιά 1.0 90
Osge 219 Osage Αλφάβητο Οσέιτζ(D/R) αριστερά προς δεξιά 9.0 72
Osma 260 Osmanya Αλφάβητο Οσμάνιγια(D/R) αριστερά προς δεξιά 4.0 40
Palm 126 Palmyrene Παλμυρηνό αλφάβητο(D/R) δεξιά προς αριστερά 7.0 32 αρχαία/ιστορικά
Pauc 263 Pau Cin Hau Γραφή Πάου Τσιν Χάου(D/R) αριστερά προς δεξιά 7.0 57
Perm 227 Old Permic Παλαιό περμικό αλφάβητο(D/R) αριστερά προς δεξιά 7.0 43 αρχαία/ιστορικά
Phag 331 Phags-pa Γραφή Φάγκσπα(D/R) πάνω προς τα κάτω 5.0 56 αρχαία/ιστορικά
Phli 131 Inscriptional Pahlavi Επιγραφικά Παχλαβί(D/R) δεξιά προς αριστερά 5.2 27 αρχαία/ιστορικά
Phlp 132 Psalter Pahlavi Ψαλτηριακά Παχλαβί(D/R) δεξιά προς αριστερά 7.0 29 αρχαία/ιστορικά
Phlv 133 Book Pahlavi Παχλαβί βιβλίου δεξιά προς αριστερά Δεν είναι στο Unicode
Phnx 115 Phoenician Φοινικικό αλφάβητο δεξιά προς αριστερά 5.0 29 αρχαία/ιστορικά
Piqd 293 Klingon (KLI pIqaD) Αλφάβητα Κλίνγκον(D/R) αριστερά προς δεξιά Rejected for inclusion in the Unicode Standard[3][4]
Plrd 282 Miao (Pollard) Γραφή Πόλλαρντ(D/R) αριστερά προς δεξιά 6.1 133
Prti 130 Inscriptional Parthian Επιγραφικά παρθικά(D/R) δεξιά προς αριστερά 5.2 30 αρχαία/ιστορικά
Qaaa 900 Reserved for private use (start) ISO 15924#Ειδικοί κωδικοί Δεν είναι στο Unicode
Qaai 908 (ιδιωτική χρήση) Δεν είναι στο Unicode
Qabx 949 Reserved for private use (end) ISO 15924#Ειδικοί κωδικοί Δεν είναι στο Unicode
Rjng 363 Rejang (Redjang, Kaganga) Αλφάβητο Ρετζάνγκ(D/R) αριστερά προς δεξιά 5.1 37
Roro 620 Rongorongo Ρόνγκορονγκο ανάμικτα Δεν είναι στο Unicode, υπό εξέταση[1]
Runr 211 Runic Ρουνικό αλφάβητο αριστερά προς δεξιά 3.0 86 αρχαία/ιστορικά
Samr 123 Samaritan Σαμαριτικό αλφάβητο(D/R) δεξιά προς αριστερά 5.2 61
Sara 292 Sarati Σαράτι(D/R) ανάμικτα Δεν είναι στο Unicode
Sarb 105 Old South Arabian Αρχαία νότια αραβική γραφή(D/R) δεξιά προς αριστερά 5.2 32 αρχαία/ιστορικά
Saur 344 Saurashtra Αλφάβητο Σαουράστρα(D/R) αριστερά προς δεξιά 5.1 82
Sgnw 095 SignWriting Νοηματική γραφή(D/R) πάνω προς τα κάτω 8.0 672
Shaw 281 Shavian (Shaw) Σαβιανό αλφάβητο(D/R) αριστερά προς δεξιά 4.0 48
Shrd 319 Sharada, Śāradā Γραφή Σαραντά(D/R) αριστερά προς δεξιά 6.1 94
Sidd 302 Siddham, Siddhaṃ, Siddhamātṛkā Αλφάβητο Σιντάμ(D/R) αριστερά προς δεξιά 7.0 92 αρχαία/ιστορικά
Sind 318 Khudawadi, Sindhi Αλφάβητο Χουνταμπάντι(D/R) αριστερά προς δεξιά 7.0 69
Sinh 348 Sinhala Σινχαλέζικη γραφή(D/R) αριστερά προς δεξιά 3.0 110
Sora 398 Sora Sompeng Αλφάβητο Σοράνγκ Σομπένγκ(D/R) αριστερά προς δεξιά 6.1 35
Soyo 329 Soyombo Αλφάβητο Σογιόμπο(D/R) αριστερά προς δεξιά 10.0 80 αρχαία/ιστορικά
Sund 362 Sundanese Σαντανέζικο αλφάβητο(D/R) αριστερά προς δεξιά 5.1 72
Sylo 316 Syloti Nagri Σιλότι Ναγκόρι(D/R) αριστερά προς δεξιά 4.1 44
Syrc 135 Syriac Συριακό αλφάβητο(D/R) δεξιά προς αριστερά 3.0 88
Syre 138 Syriac (Estrangelo variant) Συριακά Εστραντζέλο δεξιά προς αριστερά Τυπογραφική παραλλαγική των συριακών
Syrj 137 Syriac (Western variant) Δυτικά συριακά δεξιά προς αριστερά Τυπογραφική παραλλαγική των συριακών
Syrn 136 Syriac (Eastern variant) Ανατολικά συριακά δεξιά προς αριστερά Τυπογραφική παραλλαγική των συριακών
Tagb 373 Tagbanwa Αλφάβητο Ταγκμπανούα(D/R) αριστερά προς δεξιά 3.2 18
Takr 321 Takri, Ṭākrī, Ṭāṅkrī Αλφάβητο Τάκρι(D/R) αριστερά προς δεξιά 6.1 66
Tale 353 Tai Le Αλφάβητο Τάι Λε αριστερά προς δεξιά 4.0 35
Talu 354 New Tai Lue Νέο Τάι Λούε αλφάβητο(D/R) αριστερά προς δεξιά 4.1 83
Taml 346 Tamil Γραφή Ταμίλ(D/R) αριστερά προς δεξιά 1.0 72
Tang 520 Tangut Γραφή Τανγκούτ(D/R) αριστερά προς δεξιά 9.0 6.881 αρχαία/ιστορικά
Tavt 359 Tai Viet Γραφή Τάι Νταμ αριστερά προς δεξιά 5.2 72
Telu 340 Telugu Γραφή Τελούγκου(D/R) αριστερά προς δεξιά 1.0 96
Teng 290 Tengwar Τενγκβάρ(D/R) αριστερά προς δεξιά Δεν είναι στο Unicode
Tfng 120 Tifinagh (Berber) Τιφινάγ αριστερά προς δεξιά 4.1 59
Tglg 370 Tagalog (Baybayin, Alibata) Μπαϋμπαϋτζίν(D/R) αριστερά προς δεξιά 3.2 20
Thaa 170 Thaana Θαάνα(D/R) δεξιά προς αριστερά 3.0 50
Thai 352 Thai Ταϋλανδικό αλφάβητο(D/R) αριστερά προς δεξιά 1.0 86
Tibt 330 Tibetan Θιβετιανό αλφάβητο αριστερά προς δεξιά 2.0 207 Προστέθηκε στο 1.0, αφαιρέθηκε στο 1.1 και επαναφέρθηκε στο 2.0
Tirh 326 Tirhuta Τιρχούτα αριστερά προς δεξιά 7.0 82
Ugar 040 Ugaritic Ουγκαριτικό αλφάβητο αριστερά προς δεξιά 4.0 31 αρχαία/ιστορικά
Vaii 470 Vai Συλλαβάριο Βάι(D/R) αριστερά προς δεξιά 5.1 300
Visp 280 Visible Speech Οπτικός Λόγος(D/R) αριστερά προς δεξιά Δεν είναι στο Unicode
Wara 262 Warang Citi (Varang Kshiti) Βαράνγκ Ξίτι(D/R) αριστερά προς δεξιά 7.0 84
Wole 480 Woleai Γραφή Βολεάι(D/R) δεξιά προς αριστερά Δεν είναι στο Unicode, υπό εξέταση[1]
Xpeo 030 Old Persian Παλαιά σφηνοειδή περσικά(D/R) αριστερά προς δεξιά 4.1 50 αρχαία/ιστορικά
Xsux 020 Cuneiform, Sumero-Akkadian Σφηνοειδής γραφή αριστερά προς δεξιά 5.0 1.234 αρχαία/ιστορικά
Yiii 460 Yi Γραφή Γι(D/R) αριστερά προς δεξιά 3.0 1.220
Zanb 339 Zanabazar Square (Zanabazarin Dörböljin Useg, Xewtee Dörböljin Bicig, Horizontal Square Script) Γραφή οριζόντιου τετραγώνου αριστερά προς δεξιά 10.0 72 αρχαία/ιστορικά
Zinh 994 Code for inherited script ISO 15924#Ειδικοί κωδικοί κληρονομικά 568
Zmth 995 Mathematical notation Μαθηματικά σύμβολα αριστερά προς δεξιά Δεν αποτελεί γραφή στο Unicode
Zsym 996 Symbols Σύμβολα Δεν αποτελεί γραφή στο Unicode
Zsye 993 Symbols (emoji variant) Emoji Δεν αποτελεί γραφή στο Unicode
Zxxx 997 Code for unwritten documents ISO 15924#Ειδικοί κωδικοί Δεν αποτελεί γραφή στο Unicode
Zyyy 998 Code for undetermined script ISO 15924#Ειδικοί κωδικοί ανάμικτα 7.363
Zzzz 999 Code for uncoded script ISO 15924#Ειδικοί κωδικοί 977.357 Όλα τα υπόλοιπα σημεία χαρακτήρων
Σημειώσεις

Βιβλιογραφία Επεξεργασία

  • Comrie, Bernard, Stephen Matthews & Maria Polinsky, Οι Γλώσσες του Κόσμου, μετ.Γ. Αθανασίου, Σαββάλας, Αθήνα 2004.
  • Coulmas, Florian, Writing Systems: An Introduction to Their Linguistic Analysis, (Cambridge Textbooks in Linguistics), Cambridge University Press, Cambridge 2002.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία


  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 «Proposed New Scripts». Unicode Consortium. 12 Ιουνίου 2015. Ανακτήθηκε στις 16 Ιουλίου 2015. 
  2. «Roadmap to the SMP». Unicode Consortium. 26 Μαρτίου 2015. Ανακτήθηκε στις 22 Μαΐου 2015. 
  3. Michael Everson (18 Σεπτεμβρίου 1997). «Proposal to encode Klingon in Plane 1 of ISO/IEC 10646-2». 
  4. The Unicode Consortium (14 Αυγούστου 2001). «Approved Minutes of the UTC 87 / L2 184 Joint Meeting».