Στην αστροφυσική, μία Σφαίρα Στρέμγκρεν (Strömgren sphere) είναι η σφαίρα ιονισμένου υδρογόνου (Η II) γύρω από ένα νεαρό αστέρα φασματικού τύπου Ο ή B. Το πιο ευδιάκριτο παράδειγμα τέτοιας σφαίρας στον ουρανό είναι το «Νεφέλωμα της Ροζέτας». Η Σφαίρα Στρέμγκρεν πήρε το όνομά της από τον Μπενγκτ Στρέμγκρεν.

Το νεφέλωμα της Ροζέτας

Δεχόμενου ότι το σχήμα της ιονισμένης περιοχής είναι ακριβώς σφαιρικό και αποτελείται μόνο από πλήρως ιονισμένο υδρογόνο, ώστε η αριθμητική πυκνότητα των πρωτονίων να ισούται με εκείνη των ηλεκτρονίων (), ορίζουμε την αντίστοιχη ακτίνα Στρέμγκρεν ως το όριο όπου ο ρυθμός επανασυνδέσεως των ηλεκτρονίων με τα πρωτόνια ισούται με τον ρυθμό ιονισμού. Ο ρυθμός επανασυνδυασμού σε όλες τις ενεργειακές στάθμες είναι

όπου είναι ο ρυθμός επανασυνδέσεως της νιοστής ενεργειακής στάθμης. Το n=1 εξαιρείται γιατί, αν ένα φωτόνιο με αρκετή ενέργεια επανασυνδέεται στη θεμελιώδη στάθμη, τότε το άτομο του υδρογόνου θα απελευθερώσει ένα άλλο φωτόνιο ικανό να ιονίσει ως τη θεμελιώδη ενεργειακή στάθμη.