Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.

σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος είναι μία από τις έντεκα σχολές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.[1] Η Σχολή περιλαμβάνει το Τμήμα Γεωπονίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που προσφέρουν εκπαίδευση σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο πάνω στα επιστημονικά πεδία της Γεωπονίας και της Δασολογίας. Η σημερινή μορφή της σχολής διαμορφώθηκε σύμφωνα με το σχέδιο «Αθηνά» και το Προεδρικό Διάταγμα 98/5-6-2013[2] για την αναδιοργάνωση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας.

Σχολή Γεωπονίας, Δασολοίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Λογότυπο ΑΠΘ
ΤύποςΔημόσιο
Ίδρυση1917
ΚοσμήτορεςΑπόστολος Αποστολίδης
ΤοποθεσίαΘεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Ιστότοπος[10]


Η ιστορία της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος είναι συνυφασμένη με την ιστορία των τμημάτων που την αποτελούν, του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και του Τμήματος Γεωπονίας, καθώς από την ίδρυση τους συγχωνεύονταν σε ενιαίες σχολές ή ανεξαρτητοποιούνταν σύμφωνα με τις αντίστοιχες ανακατατάξεις στον εκπαιδευτικό χάρτη της χώρας.

 • Ίδρυση της Ανωτάτης Δασολογικής Σχολής στην Αθήνα το 1917 (Ν. 893/14-9-1917[3])
 • Μεταφορά στην Θεσσαλονίκη ως μοναδικό τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Α.Π.Θ. το 1927 (Π.Δ. 9-12-1927[4]) ενώ την επόμενη χρονιά προστίθενται 3 νέα τμήματα μεταξύ των οποίων και το τμήμα Γεωπονίας.
 • Το 1937 τα τμήματα Δασολογίας και Γεωπονίας διαχωρίζονται από την Φυσικομαθηματική σχολή για να αποτελέσουν τμήματα μιας νέας σχολής: της Δασολογικής και Γεωπονικής (Α.Ν. 835/1937 [5])
 • To 1981 τα 2 τμήματα της Δασολογικής και Γεωπονικής Σχολής διαχωρίζονται, και συνθέτουν 2 νέες αντίστοιχες σχολές, τη σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και τη σχολή Γεωπονίας. (Π.Δ. 86 / 6-4-1981 [6])
 • Ιδρύεται η Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών το 1983 στην οποία υπάγεται τόσο το τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος όσο και το τμήμα Γεωπονίας ([7])
 • Η σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών καταργείται το 2004 και τα τμήματα ανεξαρτητοποιούνται και δημιουργούναι 2 αντίστοιχες σχολές, η σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και η σχολή Γεωπονίας. (Π.Δ. 247/30-11-04 [8])
 • Το 2013, με το σχέδιο "ΑΘΗΝΑ" οι σχολές Γεωπονίας και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος συγχωνεύονται στη σχολή Γεωπονίας, με 2 τμήματα, το Γεωπονίας και το Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. (Π.Δ. 98/5-6-2013[2])


Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Επεξεργασία

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος περιλαμβάνει πέντε τομείς (ΦΕΚ 231/Τεύχος Β/29.4.1983 και Υ.Α. Β1/420 [9]):

 • Δασικής Παραγωγής - Προστασίας Δασών - Φυσικού Περιβάλλοντος
 • Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας - Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων
 • Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων
 • Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων
 • Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων

Τμήμα Γεωπονίας

Επεξεργασία

Το Τμήμα Γεωπονίας περιλαμβάνει εφτά τομείς ([10]):

 • Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογία (ΦΜΚ)
 • Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου (ΟΠ)
 • Φυτοπροστασία (ΦΥ)
 • Αγροτική Οικονομία (ΑΟ)
 • Ζωική Παραγωγή (ΖΠ)
 • Έγγειες Βελτιώσεις, Εδαφολογία και Γεωργική Μηχανική (ΕΒ)
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων (ΕΤΤ)

Παραπομπές

Επεξεργασία
 1. «ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ». ΑΠΘ. 
 2. 2,0 2,1 [1] Π.Δ. 98/5-6-2013 Εθνικό Τυπογραφείο
 3. [2] Ν. 893/14-9-1917 Εθνικό Τυπογραφείο
 4. [3] Π.Δ. 9-12-1927 Εθνικό Τυπογραφείο
 5. [4] Α.Ν. 835/1937 Εθνικό Τυπογραφείο
 6. [5] Π.Δ. 86 / 6-4-1981 Εθνικό Τυπογραφείο
 7. [6] Π.Δ. 130/3-5-1983 Εθνικό Τυπογραφείο
 8. [7] Π.Δ. 247/30-11-04 Εθνικό Τυπογραφείο
 9. [8] ΦΕΚ 231/Τεύχος Β/29.4.1983 και Υ.Α. Β1/420
 10. [9] Γνωστικό Αντικείμενο Κατευθύνσεων Σπουδών Τμήματος Γεωπονίας

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία