Σχολή Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.

Η Σχολή Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ. είναι μία απ' τις 12 σχολές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σχολή Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.
Λογότυπο ΑΠΘ
ΤοποθεσίαΘεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Flag of Greece.svg
Ιστότοποςhttp://www.auth.gr/health

Χωρίζεται σε 4 τμήματα.

 • Τμήμα Ιατρικής
 • Τμήμα Κτηνιατρικής
 • Τμήμα Φαρμακευτικής
 • Τμήμα Οδοντιατρικής

Σκοπός της σχολής είναι η προαγωγή της υγείας, η πρόληψη, η διάγνωση και η θεραπεία των ασθενειών σε ανθρώπους και ζώα. Πρωταρχικό ρόλο έχει η παροχή παιδείας και εκπαίδευσης σε νέους επιστήμονες της ιατρικής, κτηνιατρικής, οδοντιατρικής και φαρμακευτικής.

Επιπρόσθετα, άλλος ένας βασικός στόχος της σχολής είναι η παροχή κλινικών υπηρεσιών και η κατάρτιση νέων ερευνητών και η διεξαγωγή πρωτοποριακής έρευνας σε θέματα πρόληψης και θεραπείας των ασθενειών.

Τέλος, παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα υγείας προς τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας.

ΙστορίαΕπεξεργασία

Στο πλαίσιο του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»[1] για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και μετά από πρόταση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε στο ΑΠΘ στις 5-6-2013 η Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥΑΠΘ), στην οποία συμπεριελήφθησαν τα ανεξάρτητα Τμήματα του ΑΠΘ που έφεραν τον τίτλο της Σχολής: Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Οδοντιατρικής και το Τμήμα Φαρμακευτικής.

Η ΣΕΥΑΠΘ ιδρύθηκε αρχικά το 1983 και αποτελούνταν από την Ιατρική Σχολή, το Τμήμα Οδοντιατρικής και το Τμήμα Φαρμακευτικής. Η ΣΕΥΑΠΘ με αυτήν τη σύνθεση δεν λειτούργησε ποτέ ως Σχολή, δεν εξέλεξε κοσμήτορα και καταργήθηκε το 2004. Σημειώνεται πως στο παρελθόν, η μεν Κτηνιατρική Σχολή είχε ενταχθεί στη Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, το δε Τμήμα Φαρμακευτικής στη Σχολή Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών.

ΕγκαταστάσειςΕπεξεργασία

Τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις της ΣΕΥΑΠΘ βρίσκονται στην πανεπιστημιούπολη του ΑΠΘ, στα Νοσοκομεία: ΑΧΕΠΑ, Γεννηματάς, Ιπποκράτειο, Παπαγεωργίου, Παπανικολάου, Ψυχιατρικό, Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, και στα Συγκροτήματα Κλινικών της Κτηνιατρικής στην οδό Βουτυρά και στο Αγρόκτημα Κολχικού, Λαγκαδά.

Τμήμα ΙατρικήςΕπεξεργασία

Η Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1942. Η Σχολή μετονομάστηκε σε Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας το 1982. Η Σχολή Επιστημών Υγείας καταργήθηκε το 2004 και το Τμήμα Ιατρικής που υπαγόταν σ' αυτήν επανήλθε στο πρότερο καθεστώς της Ιατρικής Σχολής. Στο πλαίσιο του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» [2] για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, η Ιατρική Σχολή μετονομάστηκε εκ νέου σε Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας.

Στο τμήμα της Ιατρικής φοιτούν περίπου 4.500 φοιτητές. Επί παραδείγματι το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 φοιτούσαν 2.904 προπτυχιακοί, 733 μεταπτυχιακοί και 901 υποψήφιοι διδάκτορες. Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό (Δ.Ε.Π.) του τμήματος αποτελείται περίπου από 351 άτομα.

Το τμήμα προσφέρει στους σπουδαστές του εξαετή κύκλο σπουδών. Οργανωτικά διαθέτει 9 Τομείς:

 • Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής
 • Αισθητηρίων Οργάνων
 • Υγείας του παιδιού

Διαθέτει επίσης και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης της Ιατρικής Πληροφορικής (Διατμηματικό)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ιατρική με ειδίκευση στην "Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία" με επιμέρους κατευθύνσεις
 • Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική

Τμήμα ΚτηνιατρικήςΕπεξεργασία

Το 1950 ιδρύθηκε η Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η Σχολή μετατράπηκε σε Τμήμα το 1982. Το 2005 το Τμήμα Κτηνιατρικής μετατράπηκε σε Μονοτμηματική Σχολή. Το 2013, σε εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 98 (ΦΕΚ 134/5-6-2013[3]), η Κτηνιατρική Σχολή μετατράπηκε σε Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας.

Το Τμήμα Κτηνιατρικής στα εξήντα και πλέον χρόνια λειτουργίας του χορήγησε 4243 Προπτυχιακούς τίτλους Σπουδών, 28 Μεταπτυχιακούς, καθώς επίσης και 373 Διδακτορικούς. Ακόμη, σε 10 αλλοδαπούς επιστήμονες, οι οποίοι συνέβαλαν παγκοσμίως στην πρόοδο της Κτηνιατρικής Επιστήμης και/ή βοήθησαν σημαντικά το Τμήμα Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. απένειμε τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα, ενώ σε 27 επιστήμονες τον τίτλο του Υφηγητή, όταν αυτός ο τίτλος βρίσκονταν σε ισχύ, δηλαδή από το 1954 μέχρι το 1982.

Κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου του 2001, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση του Τμήματος Κτηνιατρικής από πενταμελή επιτροπή εμπειρογνωμόνων της E.A.E.V.E. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της σχολής ήταν θετικά και η σχολή κατατάχθηκε στην κατηγορία των εγκεκριμένων από την E.A.E.V.E.[4] Κτηνιατρικών της Ε.Ε.

Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό (Δ.Ε.Π.) της σχολής είναι περίπου 90 άτομα (Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές, Λέκτορες).

Η εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα επί μέρους γνωστικών αντικειμένων και κλάδων και συγκεκριμένα στους παρακάτω Τομείς:

 • Τομέας 1: Δομής και Λειτουργίας Ζωικών Οργανισμών
 • Τομέας 2: Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυολογίας, Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
 • Τομέας 3: Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων και Παθολογικής Ανατομικής
 • Τομέας 4: Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως
 • Τομέας 5: Κλινικών Ζώων Συντροφιάς & Παραγωγικών Ζώων

Τμήμα ΦαρμακευτικήςΕπεξεργασία

Το 1955 ιδρύθηκε το 1955 το Φαρμακευτικό Τμήμα του Α.Π.Θ. το οποίο υπάγονταν στη Σχολή Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών. Με το νόμο 1268 του 1982 δημιουργήθηκαν δύο τομείς: α) Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας και β) Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας με τα αντίστοιχα εργαστήρια της α) Φαρμακευτικής Χημείας και β) Φαρμακοτεχνικόν και ελέγχου φαρμάκων.

Το έτος 1985 δημιουργήθηκε Τομέας Φαρμακογνωσίας-Φαρμακολογίας και ιδρύθηκαν δύο ακόμη εργαστήρια της Φαρμακογνωσίας και της Φαρμακολογίας. Το έτος 1997 δημιουργήθηκε στον Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας το Εργαστήριο Φαρμακευτικής Ανάλυσης.

Στο πλαίσιο του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»[5] για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, το 2013 ιδρύθηκε ξανά το Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας (ΣΕΥΑΠΘ).

Τμήμα ΟδοντιατρικήςΕπεξεργασία

Το 1959 ιδρύθηκε το Οδοντιατρικό Τμήμα του Α.Π.Θ. το οποίο υπάγονταν στην Ιατρική Σχολή. Το 1970 μετατράπηκε σε αυτοτελές τμήμα. Το 1972 το Οδοντιατρικό Τμήμα αποκτά αυτοτελή διοίκηση με Σύλλογο καθηγητών, στον οποίο συμμετέχουν μόνο τρεις καθηγητές της Ιατρικής, και δικό της Κοσμήτορα. Το 1983 το τμήμα εντάχθηκε στη Σχολή Επιστημών Υγείας για να ακολουθήσει το 2004 η ανεξαρτητοποίηση του και η δημιουργία της μονοτμηματικής Οδοντιατρικής Σχολής. Στο πλαίσιο του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»[5] για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, το 2013 ιδρύθηκε ξανά το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας (ΣΕΥΑΠΘ).

Μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει 6.992 οδοντίατροι (είναι εγγεγραμμένοι 10.044), ενώ σήμερα υπάρχουν 870 εγγεγραμμένοι προπτυχιακοί φοιτητές και 189 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό (Δ.Ε.Π.) του τμήματος είναι περίπου 56 άτομα (Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές, Λέκτορες).

Το τμήμα παρέχει προπτυχιακούς κύκλους σπουδών 5ετούς φοίτησης. Οργανωτικά διαθέτει τέσσερις τομείς:

 • Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος
 • Τομέας Προσθετικής
 • Τομέας Ορθοδοντικής και Περιοδοντολογίας
 • Τομέας Παθολογίας και Θεραπευτικής Οδοντικών Ιστών

Διαθέτει επίσης και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με 11 κατευθύνσεις:

 • Ορθοδοντική
 • Περιοδοντολογία
 • Παιδοδοντιατρική
 • Ενδοδοντολογία
 • Οδοντική Χειρουργική-Συντηρητικές Αισθητικές Αποκαταστάσεις
 • Προσθετική
 • Οδοντοφατνιακή Χειρουργική και Ακτινολογία Στόματος
 • Στοματολογία
 • Νοσοκομειακή Οδοντιατρική
 • Προληπτική και Κοινωνική Οδοντιατρική
 • Βασικές Επιστήμες Στόματος


ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

 1. Σχέδιο Αθηνά
 2. http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=9325
 3. ΦΕΚ 134/5-6-2013
 4. «E.A.E.V.E.». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 11 Δεκεμβρίου 2013. Ανακτήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2013. 
 5. 5,0 5,1 Σχέδιο Αθηνά