Σύγχυση ονομάτων στους αστεροειδείς

Υπάρχουν πολλές συγχύσεις ίδιων ή παρόμοιων ονομασιών μεταξύ διαφόρων σωμάτων του Ηλιακού Συστήματος, παρά τις προσπάθειες να δοθεί σε κάθε ουράνιο σώμα ένα ξεχωριστό όνομα. Οι περισσότερες από αυτές τις συγχύσεις είναι μεταξύ αστεροειδών και φυσικών δορυφόρων πλανητών. Οι περισσότεροι δορυφόροι παίρνουν ονόματα από ανθρώπους και θεότητες στην ελληνική και τη ρωμαϊκή μυθολογία.

Ουράνια σώματα με παρόμοια ονόματα

Επεξεργασία

Ορισμένα ουράνια σώματα έχουν ακριβώς το ίδιο όνομα, αναφερόμενο στο ίδιο μυθολογικό πρόσωπο. Οι πρώτες τέτοιες συγχύσεις ενδεχομένως προέκυψαν με το να μην θεωρούνται ορισμένα μυθολογικά ονόματα ως "επίσημα".

Δορυφόροι που ανακαλύφθηκαν πρώτοι

Επεξεργασία

Στις πρώτες από αυτές τις συγχύσεις ο φυσικός δορυφόρος ονομάστηκε πρώτος και η σύγχυση προέκυψε με την ονομασία ενός αστεροειδούς. Αυτές οι συγκρούσεις καλύπτουν την περίοδο 1858-1906.

  • Ευρώπη, ένας δορυφόρος του Δία που ονομάστηκε το 1614 και 52 Ευρώπη που ανακαλύφθηκε το 1858
  • Ιώ, ένας δορυφόρος του Δία που ονομάστηκε το 1614 και 85 Ιώ που ανακαλύφθηκε το 1865
  • Διώνη, ένας δορυφόρος του Κρόνου που ονομάστηκε το 1867 και 106 Διώνη που ανακαλύφθηκε το 1868
  • Ρέα, ένας δορυφόρος του Κρόνου που ονομάστηκε το 1847 και 577 Ρέα που ανακαλύφθηκε το 1905
  • Τιτάνια, ένας δορυφόρος του Ουρανού που ανακαλύφθηκε το 1852 και 593 Τιτανία που ανακαλύφθηκε το 1906