Ο Σύνθετος ρυθμός είναι αρχιτεκτονικός ρυθμός που αναπτύσσεται από τους Ρωμαίους την περίοδο της εδραίωσης της Δημοκρατίας. Είναι ένας μικτός ρυθμός που συνδυάζει το Κορινθιακό κυονόκρανο με τους έλικες του Ιωνικού κιονόκρανου. Η Αψίδα του Τίτου θεωρείται το πρώτο δείγμα Σύνθετου ρυθμού.

Κιονόκρανα κλασσικών αρχιτεκτονικών ρυθμών. Τυπικό παράδειγμα του σύνθετου ρυθμού αποτελεί ο κίονας κάτω δεξιά.

Μέχρι την Αναγέννηση, ο Σύνθετος ρυθμός θεωρείται απλώς Ρωμαϊκή παραλλαγή του Κορινθιακού, μετά την Αναγέννηση όμως κατονομάζεται ως ανεξάρτητος και χρησιμοποιείται σε ναούς κυρίως της Παναγίας και άλλων γυναικών αγίων, λόγω της ιδιαίτερα εκλεπτυσμένης εμφάνισής του.