Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ένα έγγραφο, που επικυρώθηκε στις 16 Αυγούστου 1960 και αποτελεί τον Υπέρτατο Νόμο της Δημοκρατία της Κύπρου.[1] Η σύνταξή του έγινε αφού η χώρα κέρδισε την ανεξαρτησία της το 1959.[2] Αποτελείται από 199 Άρθρα και 3 Παραρτήματα και έχει τροποποιηθεί 18 φορές (2023).

Στο σύνταγμα που προστατεύονται όλες οι εθνότητες του κράτους, ορίζεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να είναι Έλληνας και ο Αντιπρόεδρος Τούρκος.[3] Το 1963, το σύνταγμα ακυρώθηκε μερικώς, καθώς οι Τουρκοκύπριοι αποσύρθηκαν από την κυβέρνηση, εξαιτίας των μεταρρυθμίσεων που πρότεινε για το Σύνταγμα ο Πρόεδρος Αρχιεπίσκοπος Μακάριος.[4][5]

Παραπομπές

Επεξεργασία