Στη Φυσική ένα υλικό σώμα ή φυσικό σώμα είναι ένα σύνολο μαζών που λαμβάνεται ως μια συνολική. Για παράδειγμα, μια μπάλα ποδοσφαίρου μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένα υλικό σώμα, αν και αποτελείται από ένα σύνολο διακριτών μαζών, (ιδιαίτερα αν την εξετάσουμε σε μοριακή κλίμακα).

Στην κινηματική ως σώμα ορίζεται ένα αντικείμενο ακαθόριστου σχήματος και διαστάσεων, η θέση του οποίου μπορεί να οριστεί με απόλυτη ακρίβεια. Για τη δυναμική, η μάζα που αποδίδεται στο αντικείμενο θεωρείται πως βρίσκεται ολόκληρη στο σημείο που ορίζεται ως θέση του αντικειμένου.

Υπό αυτό το πρίσμα, η γη μπορεί να θεωρηθεί ως ένα τέτοιο σώμα, όταν μελετάμε την κίνησή της γύρω από τον ήλιο, αλλά αν έρθουμε πιο κοντά και οι διαστάσεις της γίνουν συγκρίσιμες με τις διαστάσεις του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε, τότε χειριζόμαστε τη γη σαν σύστημα σωμάτων και μιλάμε για μηχανική του στερεού σώματος.

CC-BY-SA
Μετάφραση
Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα physical body της Αγγλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 4.0. (ιστορικό/συντάκτες).