Στην κινηματική ως σώμα ορίζεται ένα αντικείμενο ακαθόριστου σχήματος και διαστάσεων, η θέση του οποίου μπορεί να οριστεί με απόλυτη ακρίβεια. Για τη δυναμική, η μάζα που αποδίδεται στο αντικείμενο θεωρείται πως βρίσκεται ολόκληρη στο σημείο που ορίζεται ως θέση του αντικειμένου.

Υπό αυτό το πρίσμα, η γη μπορεί να θεωρηθεί ως ένα τέτοιο σώμα, όταν μελετάμε την κίνησή της γύρω από τον ήλιο, αλλά αν έρθουμε πιο κοντά και οι διαστάσεις της γίνουν συγκρίσιμες με τις διαστάσεις του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε, τότε χειριζόμαστε την γη σαν σύστημα σωμάτων και μιλάμε για μηχανική του στερεού σώματος.