Τάγμα των Τεχνών και των Γραμμάτων

Το Τάγμα των Τεχνών και των Γραμμάτων είναι ένα τάγμα τιμής της Γαλλίας το οποίο ιδρύθηκε στις 2 Μαϊου 1957 από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σκοπός του είναι η αναγνώριση σημαντικής συμβολής στις τέχνες, στη λογοτεχνία ή στη διάδοση αυτών των πεδίων.

Το τάγμα έχει τρεις τάξεις:

  • Commandeur (Διοικητής)
  • Officier (Αξιωματικός)
  • Chevalier (Ιππότης)

Παραπομπές Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία