Παραδοσιακές φορεσιές των Τατάρων της Κριμαίας

Με τον όρο Τάταροι της Κριμαίας εννοείται ταταρικό τουρκόφωνο μουσουλμανικό φύλο. Κατόπιν μαζικής μετανάστευσης στην ταυρική χερσόνησο οι Τάταροι της Κριμαίας ίδρυσαν το Χανάτο της Κριμαίας το 1440. Το 1475 μετά τις επεκτατικές κινήσεις της οθωμανικής αυτοκρατορίας οι πρίγκιπες του Χανάτου κυβέρνησαν ως υποτελείς ηγεμόνες των Οθωμανών. Μετά την κατάληψη της χερσονήσου από τους Ρώσους και τη διάλυση του Χανάτου το 1783, πολλοί Τάταροι μετανάστευσαν στα οθωμανικά εδάφη, κίνηση που συνεχίστηκε και το 19ο αιώνα. Μετά το 1944 οι Τάταροι εκτοπίστηκαν βιαίως από την Κριμαία.