Η Ταξινομία είναι η επιστήμη της ταξινόμησης. Τα διάφορα ταξινομικά συστήματα αποτελούνται από ταξινομικές μονάδες οι οποίες συχνά κατατάσσονται ιεραρχικά σε ταξινομικές βαθμίδες έχοντας μεταξύ τους σχέσεις υποείδους/υπερείδους. Για παράδειγμα, η ταξινομική μονάδα «αυτοκίνητο» είναι υποείδος της ταξινομικής μονάδας «όχημα». Έτσι κάθε αυτοκίνητο είναι και όχημα, αλλά κάθε όχημα δεν είναι και αυτοκίνητο.

Βιολογία

Επεξεργασία

Ο κλάδος της Βιολογίας που ασχολείται με την συστηματική ταξινόμηση των ειδών λέγεται Συστηματική. Σε αυτή συμπεριλαμβάνεται και η Ταξινομία του Λινναίου.