Ταυτοτική συνάρτηση

συνάρτηση που επιστρέφει ως έξοδο την ίδια τιμή με την είσοδο

Στα μαθηματικά, ταυτοτική συνάρτησηταυτοτική απεικόνιση) λέγεται η συνάρτηση που αντιστοιχεί κάθε στοιχείο στον εαυτό της. Πιο συγκεκριμένα, για ένα σύνολο , η ταυτοτική συνάρτηση στο είναι η συνάρτηση , η οποία ικανοποιεί για κάθε στοιχείο , .[1]:3[2]:67[3]:38

Η ονομασία είναι συντομογραφία της λατινικής λέξης identity που σημαίνει ταυτότητα. Όταν το σύνολο είναι ξεκάθαρο από τα συμφραζόμενα, μπορεί να παραληφθεί, και η συνάρτηση γράφετε ως .[4]:22

Παραδείγματα Επεξεργασία

Παραδείγματα ταυτοτικών συναρτήσεων
Ταυτοτική συνάρτηση στους φυσικούς αριθμούς.
Ταυτοτική συνάρτηση στους πραγματικούς αριθμούς.
Ταυτοτική συνάρτηση στο σύνολο  .
 • Για τους φυσικούς αριθμούς, η ταυτοτική συνάρτηση ικανοποιεί  .
 • Για το πεπερασμένο σύνολο  , η ταυτοτική συνάρτηση δίνεται από  .

Ιδιότητες Επεξεργασία

 • Η συνάρτηση είναι επί, καθώς για κάθε στοιχείο  ,  .[5]:173
 • Η συνάρτηση είναι ένα προς ένα, καθώς καθώς αν για δύο στοιχεία   έχουμε ότι  , τότε  .
 • Έστω   και   δύο σύνολα και   το σύνολο όλων των συναρτήσεων από το   στο  . Η συνάρτηση   είναι η δεξιά αντίστροφη ως προς τη σύνθεση συνάρτησης, καθώς για κάθε συνάρτηση  , ισχύει ότι για κάθε  
 .
Αντίστοιχα, η συνάρτηση   είναι η αριστερή αντίστροφη.[3]: 38-39 

Παραπομπές Επεξεργασία

 1. 1,0 1,1 Αδάμ, Μ.· Χατζάρας, Ι.· Ασημάκης, Ν. (2016). Μαθηματική Ανάλυση. Αθήνα: ΣΕΑΒ. ISBN 978-960-603-392-6. 
 2. Κουκλάδας, Α.· Γεωργιακάκης, Π. (1974). Άλγεβρα 1: Ακολουθίαι Συναρτήσεις. Αθήνα. 
 3. 3,0 3,1 Μαμούρης, Αθανάσιος (1977). Συναρτήσεις Λυμένα Θέματα: για τους υποψηφίους ανωτάτων σχολών και τους μαθητάς λυκείων. Αθήνα. 
 4. Μπούλιαρης, Μ. (1981). Συναρτήσεις: Ύλη κορμού επιλογής Γ'Λυκείου. Αθήνα: Κέντρο Μαθηματικών Μελετών. 
 5. Fraleigh, John B. (2013). A first course in abstract algebra (7η έκδοση). Harlow, Essex: Pearson Education. ISBN 9781292037592. 
 6. Θεοχάρη-Αποστολάκη, Θεοδώρα (2015). Εισαγωγή στην Θεωρία Ομάδων. Αθήνα: ΣΕΑΒ. ISBN 978-960-603-334-6.