Ταυτοτικός πίνακας

Στη γραμμική άλγεβρα, ο ταυτοτικός ή μοναδιαίος πίνακας είναι ο πίνακας ο οποίος έχει την μονάδα σε όλα τα στοιχεία της κυρίας διαγωνίου και το μηδέν σε όλα τα άλλα στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα, σε έναν διανυσματικό χώρο με διαστάσεις, ο ταυτοτικός πίνακας είναι ο πίνακας με[1]:34[2]:15[3]:7

για κάθε , όπου είναι το ουδέτερο στοιχείο της πρόσθεσης και το ουδέτερο στοιχείο του βαθμωτού πολλαπλασιασμού στον διανυσματικό χώρο. Η συνάρτηση στο δεξί μέλος είναι η συνάρτηση δέλτα του Κρόνεκερ, επομένως .[4]:33

Διαγραμματικά ο πίνακας δίνεται ως εξής:


ΠαραδείγματαΕπεξεργασία

 • Για  ,  .
 • Για  ,  .
 • Για  ,  .

ΙδιότητεςΕπεξεργασία

 • Για κάθε   πίνακα   έχουμε ότι
 
Δηλαδή, ο ταυτοτικός πίνακας είναι το ταυτοτικό (ή ουδέτερο) στοιχείο των πινάκων ως προς τον πολλαπλασιασμό πινάκων.[1]:34
 • Πιο γενικά, για κάθε   πίνακα   έχουμε ότι[5]:284
 .
 • Η ορίζουσα του πίνακα είναι  .[1]:51
 • Το ίχνος του πίνακα  .
 • Ο πίνακας είναι συμμετρικός, καθώς ο ανάστροφος  .
 • Ο πίνακας είναι ορθογώνιος, καθώς  .
 • Ο πίνακας είναι αντιστρέψιμος και ο αντίστροφός του είναι ο ίδιος ο πίνακας.[1]:39
 • Έχει ιδιοτιμή το   με πολλαπλότητα   και κάθε διάνυσμα   είναι ιδιοδιάνυσμα.[1]:130
 • Ο πίνακας είναι διαγώνιος και μπορεί να γραφτεί ως  .

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Χαραλάμπους, Χ.· Φωτιάδης, Α. (2015). Μία εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα για τις θετικές επιστήμες. Αθήνα: ΣΕΑΒ. ISBN 978-960-603-273-8. 
 2. Βασιλειάδης, Π. (1983). Στοιχειώδης γραμμική άλγεβρα: Θεωρία, μεθοδολογία, παραδείγματα, ασκήσεις. Θεσσαλονίκη. 
 3. Βουκούτης, Ν. Εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα: Πίνακες, Ορίζουσες, Γραμμικά συστήματα για τις πανελλήνιες εξετάσεις β' λυκείου. Αθήνα: Δημόκριτος. 
 4. Μπράτσος, Α. (2015). Μαθήματα ανωτέρων μαθηματικών. Αθήνα: ΣΕΑΒ. ISBN 978-960-603-030-7. 
 5. Bernstein, Dennis S. (2018). Scalar, Vector, and Matrix Mathematics: Theory, Facts, and Formulas. Princeton University Press. ISBN 9781400888252.