Τηλεοπτικό δίκτυο

τηλεπικοινωνιακό δίκτυο για διανομή υλικού τηλεοπτικών προγραμμάτων

To τηλεοπτικό δίκτυο είναι ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο για τη διανομή περιεχομένου τηλεοπτικού προγράμματος, όπου μια κεντρική λειτουργία παρέχει προγραμματισμό σε πολλούς τηλεοπτικούς σταθμούς ή σε παρόχους τηλεοπτικών υπηρεσιών. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980, ο τηλεοπτικός προγραμματισμός στις περισσότερες χώρες του κόσμου αποτελούνταν από ένα μικρό αριθμό δικτύων εκπομπής. Πολλά τηλεοπτικά δίκτυα προέκυψαν από προηγούμενα ραδιοφωνικά δίκτυα.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία