Το τηλεοπτικό κανάλι είναι μια συχνότητα εκπομπής ή εικονικός αριθμός μέσω του οποίου διανέμεται ένας τηλεοπτικός σταθμός ή τηλεοπτικό δίκτυο. Τα κανάλια ενδέχεται να μοιράζονται από πολλούς διαφορετικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ή από καλωδιακά κανάλια, ανάλογα με την τοποθεσία και τον πάροχο υπηρεσιών.

electronic program guide - digital television

Άλλες έννοιες

Επεξεργασία

Συνήθως, ο όρος «τηλεοπτικό κανάλι» χρησιμοποιείται για να αναφέρεται είτε σε lπίγειο τηλεοπτικό σταθμό είτε σε αντίστοιχο καλωδιακό / δορυφορικό.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία