Ο Τιτοϊσμός είναι πολιτική φιλοσοφία που συνδέεται στενότερα με τον Γιόσιπ Μπροζ Τίτο και εφαρμόστηκε στη Γιουγκοσλαβία κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. Χαρακτηρίζεται από ευρεία γιουγκοσλαβική ταυτότητα, εργατική αυτοδιαχείριση, πολιτικό διαχωρισμό από τη Σοβιετική Ένωση και ηγεσία στο Κίνημα των Αδεσμεύτων, όπως κι σχέσεις με τα φιλελεύθερα καθεστώτα των ΗΠΑ και της Δύσης.

Ο Τίτο ηγήθηκε επί των γιουγκοσλάβων κομμουνιστών παρτιζάνων κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη Γιουγκοσλαβία. Μετά τον πόλεμο δημιουργήθηκαν εντάσεις μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και Γιουγκοσλαβίας. Αν και αυτά τα ζητήματα μειώθηκαν με την πάροδο του χρόνου, η Γιουγκοσλαβία παρέμεινε ανεξάρτητη στη σκέψη και την πολιτική. Ο Τίτο κυβέρνησε τη Γιουγκοσλαβία μέχρι το θάνατό του το 1980.

Σήμερα ο όρος τιτοϊσμός χρησιμοποιείται μερικές φορές για να αναφερθεί στη νοσταλγία της Γιουγκοσλαβίας, μία λαχτάρα για επανίδρυση ή αναβίωση του γιουγκοσλαβισμού ή της Γιουγκοσλαβίας από τους πολίτες των διαδόχων κρατών της Γιουγκοσλαβίας.