Τμήμα Μουσικών Σπουδών

τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1991 ταυτόχρονα με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών. Ανήκει στη Φιλοσοφική Σχολή στο κτίριο της οποίας και στεγάζεται, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Γνωστικό του πεδίο είναι η επιστημονική μελέτη της μουσικής, δηλαδή η μουσικολογία.

Φυσιογνωμία του ΤμήματοςΕπεξεργασία

Η διάρθρωση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών διακρίνεται σε τρεις τομείς:

  • Α. Τομέας Ιστορικής και Συστηματικής Μουσικολογίας
  • Β. Τομέας Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας
  • Γ. Τομέας Τεχνολογίας Ήχου, Μουσκοπαιδαγωγικής και Βυζαντινής Μουσικολογίας

Η φοίτηση διαρκεί πέντε χρόνια και οι τίτλοι σπουδών που θα απονέμονται στους εισαχθέντες του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 και έκτοτε θα είναι ισότιμοι με Μάστερ.

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία