Οι αρχαίοι Πέρσες ονόμαζαν Τουράν την παλαιά λεγόμενη περιοχή του Τουρκεστάν καθώς και τη χώρα των Τατάρων. Στις περσικές μυθικές παραδόσεις πρώτος βασιλιάς του Τουράν ήταν ο Τουρ, γιος του Φεριντούν, απ΄ όπου και έλαβε το όνομα η περιοχή.

Από τους απογόνους του Τουρ σημαντικότερος ήταν ο Εφρασιάπ που πολέμησε κατά των Περσών όπου και ακολούθησε σειρά τέτοιων πολέμων μεταξύ Περσών (Ιρανών) και Τουρανών. Στους πολέμους εκείνους εκ μέρους των Περσών διακρίθηκαν ο Ρουστέμ Ζαλ κ.ά. από δε των Τουρανών ο Πεϋράν κ.ά. Αυτοί οι πόλεμοι επαναλήφθηκαν και επί βασιλείας των Περσών Κιουστάσπ (ίσως του Υστάσπη) που προσπάθησε να εδραιώσει τη θρησκεία του Ζωροαστρισμού στο Τουράν. Και ναι μεν στην αρχή νικούσαν οι Τουρανοί στη συνέχεια όμως τους κατέλαβε ο διάδοχος γιος του Κιουστάσπ, ο Ισφεντιάρ, που πολύ πιθανόν να πρόκειται για τον Δαρείο τον Α'.

Σήμερα δεν υπάρχει αυτή η περιοχή, ούτε το Τουρκεστάν ως χώρα, αντ' αυτών υφίσταται το Τουρκμενιστάν με διαφορετικά όρια. Σημειώνεται όμως ότι απαντώνται οι σύγχρονοι όροι: τουρανικοί λαοί, τουρανικές γλώσσες, παντουρανισμός.