Το Τριμελές Εφετείο είναι Ποινικό Δικαστήριο. Συγκροτείται από έναν Πρόεδρο Εφετών ως πρόεδρο και δύο Εφέτες. Ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο εκδικάζει εφέσεις κατά αποφάσεων του Τριμελούς Πρωτοδικείου. Ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο εκδικάζει κυρίως κακουργήματα, αλλά και πλημμελήματα, όταν ο κατηγορούμενος είναι πρόσωπο με ειδική δωσιδικία (αρχιερέας, νομάρχης, δικηγόρος, δικαστής ή εισαγγελέας). Στην πράξη, ανάλογα με το αν δικάζει πλημμελήματα ή κακουργήματα, ονομάζεται Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων ή Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων αντίστοιχα.

Κατά το Σύνταγμα αρμόδιο για την εκδίκαση των κακουργημάτων είναι το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, επιτρέπεται όμως η υπαγωγή κάποιων κακουργημάτων στο Εφετείο. Ο νόμος υπάγει στη δικαιοδοσία του Τριμελούς Εφετείου τα κακουργήματα, για τα οποία θεωρεί ακατάλληλους τους ενόρκους (κυρίως εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και της περιουσίας καθώς και υποθέσεις εμπορίας ναρκωτικών) και προτιμά να εκδικασθούν αποκλειστικά από τακτικούς δικαστές. Η υπερβολική διεύρυνση όμως της δικαιοδοσίας του Τριμελούς Εφετείου σε βάρος του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου θεωρείται ότι αντιβαίνει στο Σύνταγμα (βλ. σχετικά Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο).

Οι αποφάσεις του προσβάλλονται με ένδικα μέσα ανάλογα με το αν δικάζει πρωτοδίκως ή κατ' έφεσιν. Οι αποφάσεις που εκδίδει ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο προσβάλλονται με έφεση ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου, ενώ οι αποφάσεις που εκδίδει κατ' έφεσιν προσβάλλονται με αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου.

Μεταξύ των ετών 1979 και 1986, οι αρμοδιότητες του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων εκδικάζονταν (σε πρώτο βαθμό) από το Πενταμελές Εφετείο (ν. 969/1979) και επανήλθαν στο Τριμελές Εφετείο με το ν. 1649/1986. Τα Πενταμελή Εφετεία συγκροτούνταν από έναν Πρόεδρο Εφετών ως πρόεδρο και τέσσερις Εφέτες. Στο ίδιο διάστημα, οι εφέσεις κατά των αποφάσεων του Πενταμελούς Εφετείου εκδικάζονταν από το Επταμελές Εφετείο. Μάλιστα, λόγω του περιορισμένου αριθμού εφετών, που υπηρετούσαν στην επαρχία, τα Επταμελή Εφετεία συγκροτήθηκαν μόνο στις πέντε έδρες Εφετείων των μεγαλύτερων αστικών κέντρων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα και Πειραιάς) και δέχονταν και υποθέσεις όμορων εφετείων, ως εξής:

  • Το Επταμελές Εφετείο Αθηνών έκρινε εφέσεις κατά αποφάσεων του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.
  • Το Επταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης έκρινε εφέσεις κατά αποφάσεων των Πενταμελών Εφετείων Θεσσαλονίκης και Θράκης.
  • Το Επταμελές Εφετείο Λαρίσης έκρινε εφέσεις κατά αποφάσεων των Πενταμελών Εφετείων Λαρίσης και Ιωαννίνων,
  • Το Επταμελές Εφετείο Πατρών έκρινε εφέσεις κατά αποφάσεων των Πενταμελών Εφετείων Πατρών και Κερκύρας.
  • Το Επταμελές Εφετείο Πειραιώς έκρινε εφέσεις κατά αποφάσεων των Πενταμελών Εφετείων Πειραιώς, Κρήτης, Αιγαίου, Δωδεκανήσου και Ναυπλίου.

Άρειος Πάγος: http://www.areiospagos.gr/

Εισαγγελία Εφετών Αθηνών: https://prosec.gov.gr/

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Νόμος 4620/2019)