Το Τριφύλλι (αναφέρεται συνήθως στο είδος Trifolium dubium και στις ποικιλίες της Μηδικής[1]) ανήκει στα Ψυχανθή φυτά. Τα πιο γνωστά είδη του γένους είναι το λευκό (Trifolium repens) και το κόκκινο (Trifolium pratense).

Τριφύλλι

Ανθεί κυρίως σε εύκρατα κλίματα, αλλά και σε τροπικά κλίματα. Κυρίως στο βόρειο ημισφαίριο, αλλά αρκετά είδη υπάρχουν και στη Νότια Αμερική και στην Αφρική.

Ο νεαρός βλαστός του τριφυλλιού (shamrock) αποτελεί το εθνικό σύμβολο της Ιρλανδίας, καθώς συνδέεται με τον Άγιο Πατρίκιο, καθώς και σύμβολο του Π.Α.Ο..

Καλλιέργεια Επεξεργασία

Πολλά είδη του τριφυλλιού καλλιεργούνται εκτενώς ως φυτά ζωοτροφής. Οι πιο δημοφιλείς ποικιλίες για αυτόν τον σκοπό είναι το λευκό τριφύλλι Trifolium repens και το κόκκινο τριφύλλι Trifolium pratense. Το φυτό, είτε σπαρμένο μόνο του, είτε σε συνδυασμό με ήρα, είναι ενσίρωση για πολλούς λόγους: μεγαλώνει ελεύθερα, ξαναφυτρώνοντας έπειτα από επαναλαμβανόμενους θερισμούς· παράγει άφθονη καλλιέργεια· είναι γευστικό και θρεπτικό για τα ζωντανά· διορθώνει την περιεκτικότητα αζώτου του εδάφους, μειώνοντας την ανάγκη για συνθετικά λιπάσματα· μεγαλώνει σε ένα μεγάλο εύρος εδαφών και κλιμάτων· και είναι κατάλληλο είτε για βοσκή είτε για χλωρή κομποστοποίηση.


Εικόνες Επεξεργασία

Πηγές Επεξεργασία

  • Α. Ακουμιανάκη, Ε. Ευθυμιάδου, Κ. Τσιγκριστάρης, Φυτά Κηποτεχνίας, 2009.
  • gbt.aua.gr Τάξη: Fabales.

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία