Η τρόικα είναι ο θεσμός που αντιπροσωπεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση στις εξωτερικές σχέσεις της, ιδίως όσον αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναφέρεται σε μία ομάδα αποφάσεων που συγκροτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΚ), την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Ο όρος τρόικα έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, με αναφορά στην παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε αυτά τα κράτη - μέλη από το 2010 για τα μέτρα λιτότητας που έχουν λάβει.