Με τον οικονομικό και εμπορικό όρο τυποποίηση (στην αγγλική standardization), ή απλούστερα στάνταρντς, χαρακτηρίζεται γενικά η ανάπτυξη ειδικών προτύπων βάσει των οποίων ακολουθείται στη συνέχεια η παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων, ειδικότερα βιομηχανικών, που να μπορούν μεταξύ τους να συναρμολογούνται, χωρίς άλλες προσαρμογές. Έτσι με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται τα βιομηχανικά εργοστάσια στη παραγωγή ανταλλακτικών με εξαιρετική μείωση κόστους παραγωγής τους.

Στην ουσία το ακολουθούμενο κάθε φορά πρότυπο αποτελεί ένα συγκεκριμένο υπόδειγμα προδιαγραφών επί του οποίου και ακολουθεί η βιομηχανική γραμμή παραγωγής του συγκεκριμένου προϊόντος. Το πρότυπο μπορεί να αφορά όργανα, μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για έλεγχο και μετρήσεις διαφόρων χαρακτηριστικών των προϊόντων όπως μέγεθος, χρώμα, βάρος κ.λπ. ή ακόμα τύπους, σκίτσα - σύμβολα χρήσης, μεταφοράς, ή ενεργειών που θα πρέπει να ακολουθηθούν.

Για τον συντονισμό της παραγωγής προτύπων, προς αποφυγή μιας άναρχης ανάπτυξης αυτών κατέστη ανάγκη να τεθεί αυτός υπό βιομηχανικές ενώσεις ή ασφαλέστερα υπό κυβερνητικό έλεγχο. Έτσι δημιουργήθηκαν τα εθνικά πρότυπα τυποποίησης γενικής αποδοχής. Την αποστολή αυτή επιτελεί στις ΗΠΑ το Εθνικό Αμερικανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (ANSI). Με την έντονη δε ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου τον συντονισμό σε διεθνές πλέον επίπεδο ανέλαβε ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO).

Σημαντικοί σταθμοί στην έννοια του διεθνούς συντονισμού τυποποίησης ήταν η καθιέρωση αρχικά του Γραφείου μέτρων και σταθμών, όπου ακολούθησε ο καθορισμός του διεθνούς μετρικού συστήματος. Επίσης η ίδρυση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εθνικών Ενώσεων Τυποποίησης (ISA) το 1926, την οποία διαδέχθηκε το 1947 η ISO.

Στην Ελλάδα την ευθύνη συντονισμού τυποποίησης έχει ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) που ιδρύθηκε το 1976 με τον Νόμο 372/1976.

  • "Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica" τομ.58ος, σελ.315.