Τυχηρό γεγονός

(Ανακατεύθυνση από Τυχηρό)

Τυχηρό γεγονός ή τυχαίο συμβάν (casus fortuitus) χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε συμβάν που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα (δόλο ή αμέλεια) του οφειλέτη ή του ζημιώσαντος. Στα τυχηρά γεγονότα ο νόμος συνήθως δεν αναγνωρίζει ευθύνη προσώπου, εκτός από κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις. Τα τυχηρά διακρίνονται σε τυχηρά υπό ευρεία και υπό στενή έννοια. Τα τυχηρά υπό ευρεία έννοια περιλαμβάνουν και την ανωτέρα βία, ενώ τα τυχηρά υπό στενή έννοια ή απλά/συνήθη τυχηρά τοποθετούνται στην κλίμακα της υπαιτιότητας μεταξύ αμέλειας και ανωτέρας βίας.

Συμβάντα, όπως ζημιές ή ατυχήματα, που προέρχονται από ακραία καιρικά φαινόμενα ή κατάσταση θαλάσσης κ.λπ, χαρακτηρίζονται ως τυχηρά γεγονότα ή τυχαία συμβάντα.

ΒιβλιογραφίαΕπεξεργασία

  • Μιχαήλ Σταθόπουλος, Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2004, ISBN 9603018953.