Τόμος

ένα τμήμα ή κομμάτι ενός συνολικού έργου που χωρίζεται σε τμήματα λόγω του μεγέθους ή του πολυποίκιλου περιεχομένου του

Ο τόμος αποτελεί ένα τμήμα ή κομμάτι ενός συνολικού έργου που χωρίζεται σε τμήματα λόγω του μεγέθους ή του πολυποίκιλου περιεχομένου του. Συνήθως ο αριθμός του κάθε τόμου είναι τυπωμένος στη ράχη. Σε τόμους δένονται κι τεύχη περιοδικού ή φύλλα εφημερίδας. Για παράδειγμα μπορεί 12 περιοδικά με τον ίδιο τίτλο να αποτελούν τον τόμο μιας χρονολογίας, εάν το περιοδικό είναι μηνιαίο. Συνήθως η αρίθμηση των τόμων παρατηρείται στις εγκυκλοπαίδειες.

Τόμοι σε ράφι βιβλιοθήκης

Βιβλιογραφία Επεξεργασία