Τόπος στην τοπολογία αποκαλείται κάθε ανοικτό και συνεκτικό υποσύνολο του . Με άλλα λόγια, σε ένα χώρο με πλήθος διαστάσεων ίσο με ν, αν ένα μέρος αυτού του χώρου είναι μονοκόμματος και δεν συμπεριλάβουμε υπόψιν τη νοητή ή πραγματική επιφάνεια που το περιβάλλει, αυτός είναι ένας τόπος. Αν συμπεριλάβουμε υπόψιν και όλην την επιφάνεια, τότε ονομάζεται κλειστός τόπος.

Πληροφορίες για την έννοια του τόπου στη γεωγραφία εδώ.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία