Ο τύμβος τούμπα στη Μακεδονία) είναι ταφικό μνημείο. Αποτελείται από τεχνητό λοφίσκο, συνήθως από χώμα, ο οποίος έχει υπερυψωθεί στο σημείο ενός ή και πολλών τάφων.

Αναφορές Επεξεργασία