Ένας τύμβος (λατινικά: tumulus‎‎, πληθ.: tumuli) υποδηλώνει, στην αρχαιολογία, ένα τεχνητό ανάγλυφο, διαφόρων σχημάτων, που καλύπτει μια ταφή. Υπάρχουν ταφικοί τύμβοι σε κάθε ήπειρο όπου έχει αναπτυχθεί ο ανθρώπινος πολιτισμός. Η αρχιτεκτονική και η περίοδος κατασκευής τους ποικίλλουν ανάλογα με τους πολιτισμούς ή τους πολιτισμούς που τα έχτισαν. Κατά τη Νεολιθική, ο τύμβος ήταν αναπόσπαστο στοιχείο της μεγαλιθικής ταφικής αρχιτεκτονικής.

Τύμβος Καστά ή απλά λόφος Καστά της Αμφίπολης.

Φωτοθήκη

Επεξεργασία

Παραπομπές

Επεξεργασία