Η υγιεινή είναι μια σειρά πρακτικών οι οποίες στοχεύουν στην διατήρηση της καλής υγειονομικής κατάστασης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ορίζει την υγιεινή ως καταστάσεις και πρακτικές που βοηθούν στη διατήρηση της καλής υγείας και την πρόληψη της εξάπλωσης των ασθενειών.[1] Η προσωπική υγιεινή αναφέρεται στην διατήρηση της καθαριότητας του οργανισμού.

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι οι έννοιες της καθαριότητας και της υγιεινής είναι το ίδιο, αλλά η υγιεινή είναι ένας ευρύς όρος. Η έννοια της υγιεινής συμπεριλαμβάνει και άλλες προσωπικές συνήθειες, όπως τη συχνότητα με την οποία κάνει μπάνιο ένας άνθρωπος, πόσο συχνά πλένει τα χέρια του, κόβει τα νύχια του και πλένει τα ρούχα. Η υγιεινή επίσης περιλαμβάνει την διατήρηση της καθαριότητας των επιφανειών του σπιτιού και του χώρου εργασίας, καθώς και την αποτροπή εμφάνισης παθογόνων οργανισμών.

Μερικές τακτικές πρακτικές υγιεινής θεωρούνται καλές συνήθειες από μια κοινωνία, ενώ η αμέληση της υγιεινής μπορεί να θεωρηθεί ως ασεβής ή απειλητική.

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. «Hygiene: Overview». World Health Organization (WHO). Ανακτήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2020.