Με τον όρο υδρία εννοείται αγγείο της αρχαιοελληνικής κεραμικής με ωοειδές σώμα, διακριτό λαιμό και στρογγυλό στόμιο. Έφερε κάθετη λαβή στον ώμο, που χρησιμοποιείτο για μεταφορά και δύο οριζόντιες λαβές στις πλευρές, που χρησιμοποιούντο για ανύψωση. Το όνομα «Υδρία» ετυμολογείται από το ύδωρ, δηλαδή το νεοελληνικό νερό.

Μελανόμορφη Υδρία από το μουσείο του Λούβρου.

Είναι ένα αγγείο που παρήχθη από τις αρχές του μελανόμορφου ρυθμού, αν και τα πρώιμα δείγματα είχαν εντελώς στρογγυλό σχήμα. Η υδρία με το συνεχές προφίλ ονομάζεται κάλπις και πιθανώς εισήχθη ταυτόχρονα με την ερυθρόμορφη τεχνική στα κεραμικά εργαστήρια.

Η διακοσμητική σκηνή αποτυπώνεται στο σώμα και συχνά στον ώμο, ενώ η διάσταση ως προς το ύψος ποικίλλει από 40-50 εκ.