Το υδροβρωμικό οξύ είναι ισχυρό ανόργανο οξύ που σχηματίζεται από τη διάλυση του υδροβρωμίου στο νερό. Αποδίδεται από τον ίδιο χημικό τύπο με το υδροβρώμιο, HBr και πολλές φορές αυτές οι δύο ουσίες συγχέονται μεταξύ τους.
Το υδροβρωμικό οξύ είναι άχρωμο υδατικό διάλυμα που αποστάζει στους 124,3°C σχηματίζοντας αζεοτροπικό μίγμα με το νερό που περιέχει 47,63% w/w HBr.
Το υδροβρωμικό οξύ είναι ένα από τα ισχυρότερα γνωστά ανόργανα οξέα, έχει pKa = -9 και είναι ισχυρότερο από το υδροχλωρικό, αλλά όχι τόσο ισχυρό όσο το υδροϊωδικό οξύ.

Υδροβρωμικό οξύ
Γενικά
Όνομα IUPAC Υδροβρωμικό οξύ
Χημικά αναγνωριστικά
Μοριακή μάζα 80.912 g/mol
Αριθμός CAS 10035-10-6
SMILES Br
InChI 1/BrH/h1H
Αριθμός EINECS 233-113-0
Αριθμός RTECS MW3850000
PubChem CID 260
Φυσικές ιδιότητες
Σημείο βρασμού 124.3°C (Το αζεοτροπικό διάλυμα 47,63% w/w HBr)
Πυκνότητα 1.48 g/mL (Το αζεοτροπικό διάλυμα 47,63% w/w HBr)
Διαλυτότητα
στο νερό
Υδατικό διάλυμα
Χημικές ιδιότητες
pKa -9
Επικινδυνότητα
Φράσεις κινδύνου R34, R37
Φράσεις ασφαλείας S1/2, S7/9, S26, S45
Εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά, τα δεδομένα αφορούν υλικά υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 100 kPa).

Παρασκευές Επεξεργασία

Για να παρασκευαστεί το υδροβρωμικό οξύ στο εργαστήριο, συνήθως πρώτα παρασκευάζεται το άνυδρο υδροβρώμιο το οποίο στη συνέχεια διαλύεται στο νερό. Απευθείας, μπορεί να παρασκευαστεί από την αντίδραση Br2, SO2 και νερού.
Στη βιομηχανία, το υδροβρωμικό οξύ παρασκευάζεται συνήθως από αντίδραση του βρωμίου με θείο ή φωσφόρο και νερό. Μερικές φορές παρασκευάζεται και ηλεκτρολυτικά. Μπορεί να παρασκευαστεί επίσης από την κατεργασία βρωμιούχων ενώσεων με μη-οξειδωτικά οξέα όπως το φωσφορικό ή το οξικό.
Στο εμπόριο διατίθεται σε διαλύματα ποικίλων συγκεντρώσεων και με διάφορες καθαρότητες.

Χρήσεις Επεξεργασία

Το υδροβρωμικό οξύ χρησιμοποιείται κυρίως για την παρασκευή ανόργανων βρωμιούχων ενώσεων και κυρίως βρωμιούχου ψευδαργύρου (ZnBr2), βρωμιούχου ασβεστίου (CaBr2) και βρωμιούχου νατρίου (NaBr) π.χ. :

Zn + 2HBr → ZnBr2 + H2

Είναι χρήσιμο αντιδραστήριο για τη δημιουργία οργανοβρωμιούχων ενώσεων. Ορισμένοι αιθέρες διασπώνται από HBr. Καταλύει επίσης αντιδράσεις αλκυλίωσης και εξορύξεις κάποιων μεταλλευμάτων.
Βιομηχανικά σημαντικές οργανικές ενώσεις που παρασκευάζονται από υδροβρωμικό οξύ είναι οι φαινόλες και το βρωμοξικό οξύ.