Η υδρογραφία είναι ιδιαίτερη επιστήμη που κύριο αντικείμενό της είναι η συστηματική γεωδαιτική μελέτη και υποτύπωση της επιφάνειας της γης που καλύπτεται από νερό, εκτός των ωκεανών. Αποτελεί το σημαντικότερο επιστημονικό βοηθό της ναυσιπλοΐας και ειδικότερα της ακτοπλοΐας.

ΓενικάΕπεξεργασία

Πρόκειται για επιμέρους κλάδο της υδρολογίας με διεπιστημονικό χαρακτήρα δεδομένου ότι το αντικείμενό μελέτης της βασίζεται τόσο στην αστρονομία, γεωδαισία, τοπογραφία, γεωφυσική, υδροδυναμική, μετεωρολογία, γνώση γήινου μαγνητισμού και παλιρροιών και κάθε άλλης σχετικής επιστήμης, όσο και στα φυσικά δρώμενα και τη συλλογή στοιχείων που αφορούν τις ακτές και που είναι απότοκα μακράς παρατήρησης και ναυτικής εμπειρίας.

ΣκοπόςΕπεξεργασία

Κύριος σκοπός της υδρογραφίας είναι η παροχή ασφαλών βοηθημάτων επιστημονικά αλλά και πρακτικά διατυπωμένων όχι μόνο για την ασφαλή ναυσιπλοΐα, που είναι και ο κυρίαρχος στόχος, όσο επίσης και για την κατασκευή πάσης φύσεως παρακτίων εγκαταστάσεων, εκμετάλλευσης ενάλιου και υποθαλάσσιου πλούτου, καθώς ακόμα και της προστασίας του εν λόγω περιβάλλοντος.

ΈργοΕπεξεργασία

Την υδρογραφία ασκούν οι υδρογράφοι που στελεχώνουν ειδικές υπηρεσίες που καλούνται υδρογραφικές υπηρεσίες. Οι όροι Υδρογραφία - υδρογράφος είναι κατ΄ αναλογία αντίστοιχοι με τους όρους Γεωγραφία και γεωγράφος που χρονολογούνται ως εξειδικευμένοι από τα μέσα του 16ου αιώνα. Το έργο των παραπάνω θα μπορούσε να συνοψιστεί στα ακόλουθα:
α) Στην υποτύπωση, σύνταξη, χάραξη και έκδοση ναυτικών χαρτών (υδρογραφικών χαρτών) που αφορούν διάπλους θαλασσών, και προσγειώσεις (ακτοπλοΐα) σε οποιαδήποτε παραλία ή διώρυγα ή όρμο ή λιμενική εγκατάσταση κ.λπ.
β) Στη σύνταξη και έκδοση ναυτιλιακών οδηγιών που αποτελούν συμπληρωματικές συμβουλές προς τους ναυτιλλομένους.
γ) Στη σύνταξη και έκδοση συγγραμμάτων που παρέχουν σημαντικές πληροφορίες - ειδήσεις επί των διευκολύνσεων των διαφόρων λιμενικών εγκαταστάσεων και ειδικότερων παροχών υπηρεσιών, π.χ.Λιμενοδείκτες και
δ) Στη σύνταξη και έκδοση διορθώσεων - ενημερώσεων εφ΄ όλων των παραπάνω.

ΣημειώσειςΕπεξεργασία

Επισημαίνεται ότι η Υδρογραφία ασχολείται με τη μορφολογία των βυθών και των ακτών και όχι με την ποιότητα η τη σύσταση των υπερκείμενων υδάτων.


ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια" τομ.ΚΓ΄, σελ.605
  • Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica" τομ.58ος, σελ.372.