Γενικά με την ονομασία υδρογραφική υπηρεσία, ή υδρογραφικό γραφείο, ή υδρογραφικό τμήμα χαρακτηρίζεται ειδική το πλείστον κρατική υπηρεσία των ναυτικών κρατών που κύριο αντικείμενό τους είναι η παροχή πληροφοριών που έχουν ιδιαίτερη σχέση με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Οι υπηρεσίες αυτές, που στελεχώνονται από στρατιωτικό και πολιτικό επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, εκδίδουν τους ναυτικούς χάρτες, δίδουν διάφορες ναυτιλιακές οδηγίες, σε μορφή αγγελιών, εδίδουν διάφορα βοηθήματα, π.χ. πλοηγούς, λιμενοδείκτες κ.λπ., μελετώντας παράλληλα διάφορα φαινόμενα π.χ. παλίρροιες, σεισμογενή κύματα, (τσουνάμι), μετακινήσεις άμμου βυθού κ.λπ. Οι υπηρεσίες αυτές διαθέτουν κατάλληλα σκάφη, καλούμενα υδρογραφικά, που φέρουν κατάλληλο υδρογραφικό εξοπλισμό. Το έργο που επιτελούν κρίνεται διαίτερα σημαντικό.

Πρώτη υδρογραφική υπηρεσία που ιδρύθηκε ήταν των ΗΠΑ το 1854. Έκτοτε άρχισαν να ιδρύονται παρόμοιες και από άλλα κράτη. Ο επίσημος υδρογραφικός φορέας της Ελλάδας είναι η Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεμικού Ναυτικού.

Σημαντικότερες υδρογραφικές υπηρεσίες παγκοσμίως θεωρούνται σήμερα η της Αγγλίας, του Βρετανικού Ναυαρχείου, και η των ΗΠΑ.