Η Υδρολογία είναι η επιστημονική μελέτη της κίνησης, της διανομής και της διαχείρισης του νερού στη Γη και σε άλλους πλανήτες, συμπεριλαμβανομένου του κύκλου του νερού, των υδάτινων πόρων και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της λεκάνης απορροής[1].

Το νερό καλύπτει το 70% της επιφάνειας της Γης.

Οι υδρολόγοι είναι επιστήμονες προερχόμενοι από τις Γεωεπιστήμες ή τις Περιβαλλοντικές Επιστήμες, την Αστική Μηχανική ή την Περιβαλλοντική Μηχανική και τη Φυσική Γεωγραφία. Χρησιμοποιώντας διάφορες αναλυτικές μεθόδους και επιστημονικές τεχνικές, συλλέγουν και αναλύουν δεδομένα για να βοηθήσουν στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με το νερό, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, οι φυσικές καταστροφές και η διαχείριση των υδάτων[1].

Η υδρολογία υποδιαιρείται σε υδρολογία επιφανειακών υδάτων, υδρολογία υπόγειων υδάτων (υδρογεωλογία) και θαλάσσια υδρολογία. Οι τομείς της υδρολογίας περιλαμβάνουν υδρομετεωρολογία, επιφανειακή υδρολογία, υδρογεωλογία, διαχείριση λεκάνης απορροής και ποιότητα νερού, όπου το νερό παίζει τον κεντρικό ρόλο[1].

Η Ωκεανογραφία και η Μετεωρολογία δεν περιλαμβάνονται στους κλάδους της υδρολογίας, επειδή το νερό είναι μόνο μία από τις πολλές σημαντικές πτυχές σε αυτούς τους τομείς[1].

Κλάδοι της υδρολογίαςΕπεξεργασία

Η Υδρολογία λόγω του μεγάλου όγκου και πεδίων έρευνας και μελέτης διακρίνεται στους ακόλουθους επιμέρους κλάδους κατ΄ αντικείμενο:

Κλάδοι Υδρολογίας Αντικείμενο έρευνας και μελέτης
Υδρολογία Υδρολογικός κύκλος
Υδρολογία επιφανειακών νερών Γενικά τα νερά επιφανείας επί της Γης
Υδρολογία υπόγειων νερών Γενικά τα υπό την επιφάνεια της Γης ύδατα
Γεωυδρολογία Γεωλογικοί τομείς της Υδρολογίας
Υδρογεωλογία Υδραυλικοί τομείς της Γεωλογίας
Υδρογραφία Περιγραφή και χαρτογράφιση επιφανειακών νερών, προς εφαρμογή στη Ναυτιλία
Υδραυλική Αντικείμενο Υδρομηχανικής
Υδρομετρία Μέτρηση υδάτων και κυρίως της ροής των ποτάμιων υδάτων
Υδροβιολογία Βιολογικοί τομείς των υδάτων
Υδρο-οικολογία Οικολογικοί και περιβαλλοντικοί τομείς υδάτων στη Γη.
Υδρομετεωρολογία Μετεωρολογικό νερό, βροχή - υδρατμοί
Κρυολογία Μορφή νερού σε ψύξη, χιόνι και πάγος
Ποταμολογία Επιφανειακά υδάτινα ρεύματα, ποταμοί και τύποι αυτών.
Λιμνολογία Μεγάλους όγκους γλυκού νερού λιμνών και ταμιευτήρων.
Παγετωνολογία Μεγάλους όγκους πάγου, παγετώνες.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 «What is Hydrology?». www.usgs.gov. Ανακτήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2020. 

ΒιβλιογραφίαΕπεξεργασία

  • Introduction to Physical Hydrology, Martin Hendriks 2010. ISBN 978-0-19-929684-2
  • Introduction to Hydrology, 4e. Viessman and Lewis, 1996. ISBN 0-673-99337-X
  • Handbook of Hydrology. ISBN 0-07-039732-5
  • Encyclopedia of Hydrological Sciences. ISBN 0-471-49103-9
  • Hydrological Processes, ISSN: 1099-1085 (electronic) 0885-6087 (paper), John Wiley & Sons
  • Journal of Hydroinformatics, ISSN: 1464-7141, IWA Publishing
  • Hydrology Research, ISSN: 0029-1277, IWA Publishing
  • Journal of Hydrologic Engineering, ISSN: 0733-9496, ASCE Publication
  • Hydrologic Analysis and Design. McCuen, Third Edition, 2005. ISBN 0-13-142424-6

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία