Η υπαρχία της Ανατολής, λατινικά: praefectura praetorio Orientis‎‎, ήταν μία από τις τέσσερις μεγάλες υπαρχίες ή επαρχότητες, στις οποίες χωρίστηκε η Ύστερη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Καθώς αποτελούσε το μεγαλύτερο μέρος της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και η έδρα της ήταν η Κωνσταντινούπολη, ο ύπαρχος ήταν ο δεύτερος ισχυρότερος άνδρας στην Αυτοκρατορία μετά τον Αυτοκράτορα, τον οποίο ο ύπαρχος στην ουσία υπηρετούσε ως επρωθυπουργός.

Υπαρχία της Ανατολής
ΧώραΑρχαία Ρώμη και Βυζαντινή Αυτοκρατορία

Δομή Επεξεργασία

Η υπαρχία ιδρύθηκε μετά το θάνατο του Κωνσταντίνου Α΄ το 337, όταν η Αυτοκρατορία διαιρέθηκε στους γιους του και ο Κωνστάντιος Β´ έλαβε την κυριαρχία της Ανατολής, με έναν πραιτωριανό έπαρχο ως βασικό του βοηθό. Το τμήμα που παραχωρήθηκε στον Κωνστάντιο Β΄ περιελάμβανε αρχικά τέσσερις (αργότερα πέντε) διοικήσεις, η καθεμία με τη σειρά της με πολλές επαρχίες. Η εξουσία της υπαρχίας εκτεινόταν από τα Ανατολικά Βαλκάνια (Διοίκηση Θράκης) στη Μικρά Ασία (Διοίκηση Ασιανής και Διοίκηση Ποντικής) και στη Μέση Ανατολή (Διοίκηση Ανατολής και Διοίκηση Αιγύπτου). [1]

Κατάλογος γνωστών υπάρχων της Ανατολής Επεξεργασία

 • Πομπήιος Πρόβος
 • Aβλάβιος (329-337/338)
 • Σεπτίμιος Ακίνδυνος (338–340)
 • Φίλιππος (344–351)
 • Θαλάσσιος (; - 354)
 • Δομιτιανός (354)
 • Στρατήγιος Μουσονιανός (354–358)
 • Φλάβιος Ερμογένης (358-360)
 • Ελπίδιος (360)
 • Σατουρνίνιος Σεκούνδος Σαλούτιος (361 ως μερικά έτη εντός της βασιλείας του Βαλεντινιανού)
 • Neβρίδιος
 • Δομίτιος Μοδέστος (369–377)
 • Κόιντος Κλόδιος Ερμογενιανός Ολύβριος (379)
 • Nεωτέριος (380-381)
 • Mατέρνος Κυνέγιος (384–388)
 • Ευτόλμιος Τατιανός (388–392)
 • Φλάβιος Ρουφίνος (10 Σεπτεμβρίου 392 – 27 Νοεμβρίου 395)
 • Καισάριος (1η φορά, 30 Νοεμβρίου 395 – 13 Ιουλίου 397)
 • Φλάβιος Ευτυχιανός (1η φορά, 4 Σεπτεμβρίου 397 – 25 Ιουλίου 399)
 • Aυρηλιανός (1η φορά, 17 Αυγούστου 399 – 2 Οκτωβρίου)
 • πιθανώς Eυτυχιανός (2n φορά, 11 Δεκεμβρίου 399 – 12 Ιουλίου 400)
 • Καισάριος (2n φορά, 400–403)
 • Φλάβιος Ευτυχιανός (3η φορά, 404–405)
 • Φλάβιος Ανθέμιος (405–414)
 • Moνάχιος (1η φορά, 10 Mαΐου – 30 Noεμβρίου 414)
 • Aυρηλιανός (2n φορά, 414–416)
 • Moνάχιος (2n φορά, 26 Aυγούστου 416 – 27 Mαΐου 420)
 • Eυστάθιος (420–422)
 • Aσκληπιόδωτος (423–425)
 • Aέτιος (425)
 • Ιέριος (1η φορά, 425–428)
 • Φλάβιος Φλορέντιος (1η φορά, 428–430)
 • Aντίοχος Χύζων (430–431)
 • Ρουφίνος (431–432)
 • Ιέριος (2n φορά, 432)
 • Φλάβιος Ταύρος (1η φορά, 433–434)
 • Aνθέμιος Ισίδωρος (435–436)
 • Δαρείος (436–437)
 • Φλάβιος Φλορέντιος (2n φορά, π. 438–439)
 • Κύρος ο Πανοπολίτης (439–441)
 • Θωμάς (442)
 • Aπολλώνιος (442–443)
 • Zόιλος (444)
 • Ερμοκράτης (444)
 • Φλάβιος Ταύρος (2n φορά, 445)
 • Φλάβιος Κωνσταντίνος (1η φορά, π. 447)
 • Aντίοχος (448)
 • Φλάβιος Φλωρέντιος Ρωμανός Πρωτογενής (448–449)
 • Ορμίσδας (449–450)
 • Παλλάδιος (450–455)
 • Φλάβιος Κωνσταντίνος (2η φορά, 456)
 • Φλάβιος Κωνσταντίνος (3η φορά, 459)
 • Φλάβιος Αντωνίνος Μεσσάλα Βιβιανός (459–460)
 • Πουσαιύς (465)
 • Aμάσιος (c. 469)
 • Mατρονιανός (491)
 • Ιέριος (494–496)
 • Eυφήμιος (496)
 • Πολύκαρπος (498)
 • Κωνσταντίνος (1η φορά, 502)
 • Aππίων (503)
 • Λεόντιος (503–504)
 • Κωνσταντίνος (2η φορά, 505)
 • Eυστάθιος (505–506)
 • Zωτικός (511–512)
 • Mαρίνος (1η φορά, π. 512–515)
 • Σέργιος (517)
 • Mαρίνος (2η φορά, 519)
 • Δημοσθένης (520–524)
 • Aρχέλαος (524–527)
 • Βασιλίδης (π. 527)
 • Aτάρβιος (π. 528)
 • Iουλιανός (530–531)
 • Ιωάννης ο Καππαδόκης (1η φορά, 531–532)
 • Φωκάς (533)
 • Ιωάννης ο Καππαδόκης (2n φορά, 533–541)
 • Φλάβιος Κομιτάς Θεόδωρος Βάσος (π. 541) ως αναπληρωτής του Ιωάννη Καππαδόκη
 • Πέτρος Βαρσύμης (1η φορά, 543–546)
 • Φλάβιος Κομιτάς Θεόδωρος Βάσσος (π. 548)
 • Aδδαίος (π. 551)
 • Εφαίστος (551–552)
 • Aρεόβινδος (π. 553)
 • Πέτρος Βαρσύμης (2η φορά, 555–562)
 • Διομήδης (π. 572)
 • Γεώργιος (π. 598)
 • Κωνσταντίνος Λαρδύς (π. 602)

Βιβλιογραφικές αναφορές Επεξεργασία

 1. Palme 2007, σελ. 245.

Πηγές Επεξεργασία

 • The Prosopography of the Later Roman Empire (PLRE), Vols. I-III: (Τόμ. II, σσ. 1250–1252;)
 • 9780521871372