Υπερίων (μυθολογία)

Τιτάνας της ελληνικής μυθολογίας

Με το όνομα Υπερίων φέρονται:

Τιτάνας Υπερίων
Τιτάνας του ουράνιου φωτός
Σύζυγος-οιΤιτανίδα Θεία (ή Ευρυφάεσσα)
ΓονείςΟυρανός και Γαία
Αδέλφια
ΤέκναΤιτάνας Ήλιος, Τιτανίδα Σελήνη και Τιτανίδα Ηώ

Στην ελληνική μυθολογία ο Τιτάνας Υπερίων ήταν εκείνος που γέννησε με την σύζυγό του Θεία, τον Ήλιο, τη Σελήνη και την Ηώ[1].

Κυριολεκτικώς,, ο Υπερίων - τόσο κατά το όνομα (= αυτός που υπερίπταται της γης), όσο και κατά την έννοια - αποδίδει την πρώιμη αντίληψη των παρατηρήσεων συγκεκριμένων ουρανίων φαινομένων του 24ώρου.

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Hesiodus Epic., Theogonia Line 371 [...]Θεία δ' Ἠέλιόν τε μέγαν λαμπράν τε Σελήνην Ἠῶ θ', ἣ πάντεσσιν ἐπιχθονίοισι φαείνει ἀθανάτοις τε θεοῖσι τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι, γείναθ' ὑποδμηθεῖσ' Ὑπερίονος ἐν φιλότητι. [...]