Κατά την ελληνική μυθολογία, με το όνομα Υπερμνήστρα απαντώνται τα εξής δύο, διαφορετικά, πρόσωπα:

  1. Μία από τις Δαναΐδες, η μόνη από τις 50 αδελφές που δεν υπάκουσε στην εντολή του πατέρα τους Δαναού και δεν σκότωσε τον σύζυγό της, Λυγκέα, την πρώτη νύχτα του γάμου της. Για την πράξη της αυτή οδηγήθηκε από τον πατέρα της σε δίκη, αλλά αθωώθηκε από τους Αργείους. Ο Αισχύλος είχε πραγματευθεί την Κρίση της Υπερμήστρας σε μια χαμένη του τραγωδία. Είναι γνωστή περισσότερο με το όνομα Υπερμήστρα, όπου και παραπέμπουμε.
  2. Η μητέρα του Αμφιαράου, Αργεία, ηρωίδα, της οποίας ο τάφος βρισκόταν κοντά σε εκείνον της παραπάνω Δαναΐδας. Αυτή η Υπερμνήστρα ήταν θυγατέρα του Θεστίου και της Ευρυθέμιδας, ήταν, δηλαδή, μία από τις «Θεστιάδες». Σύζυγος της Υπερμνήστρας ήταν ο Οικλής και, εκτός από τον Αμφιάραο, είχαν και πολλά άλλα τέκνα, από τα οποία αναφέρονται η Ιφιάνειρα και η Πολύβοια. Αδέλφια της Υπερμνήστρας ήταν οι Ίφικλος, Εύιππος ή Τοξέας, Πλήξιππος, Ευρύπυλος, Αλθαία και Λήδα. Επομένως, η Υπερμνήστρα ήταν θεία των Διοσκούρων και του σημαντικού ήρωα Μελεάγρου.


ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969