Υπολογιστικά μαθηματικά

πεδίο στα μαθηματικά

Τα υπολογιστικά μαθηματικά περιλαμβάνουν τη μαθηματική έρευνα στους τομείς της επιστήμης υπολογιστών όπου διαδραματίζουν κεντρικό και ουσιαστικό ρόλο με έμφαση στους αλγόριθμους, τις αριθμητικές μεθόδους καθώς και τις συμβολικές μεθόδους. Ο υπολογισμός στην έρευνα αυτή έχει εξέχουσα θέση. Τα υπολογιστικά μαθηματικά αναδείχθηκαν ως ένα ξεχωριστό τμήμα των εφαρμοσμένων μαθηματικών από τις αρχές του 1950. Επί του παρόντος, μπορεί να αναφέρονται σε ή να περιλαμβάνουν: