Υπουργός Εξωτερικών

(Ανακατεύθυνση από Υπουργείο Εξωτερικών)

Ο Υπουργός Εξωτερικών ή Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων είναι το πρόσωπο που ηγείται του Υπουργείου σε μια Κυβέρνηση και το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξωτερική πολιτική του κράτους. Το Υπουργείο Εξωτερικών (Υποθέσεων) συχνά θεωρείται ως η υψηλότερη υπουργική θέση μετά από αυτή του Αρχηγού του Κράτους (Πρωθυπουργός ή Πρόεδρος).