Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ως Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (2009-2011) μετονομάστηκε το Υπουργείο Εσωτερικών στις 7 Οκτωβρίου 2009 από την Κυβέρνηση Γεωργίου Α. Παπανδρέου. Το Υπουργείο καταργήθηκε στις 27 Ιουνίου 2011 με διάσπασή του στα Υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

  • Στις 7 Οκτωβρίου 2009 με την απόφαση 2876/7.10.2009[1] του Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου το Υπουργείο Εσωτερικών μετονομάστηκε σε Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  • Στις 27 Ιουνίου 2011 με το Π.Δ. 65/2011,[2] μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου, το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διασπάστηκε στα Υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Διοίκηση του υπουργείου

Επεξεργασία

Υπουργός από τις 7 Οκτωβρίου 2009 μέχρι τις 27 Ιουνίου 2011 ήταν ο Γιάννης Ραγκούσης και υφυπουργοί οι Γιώργος Ντόλιος και η Θεοδώρα Τζάκρη.

Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επεξεργασία
Όνομα Έναρξη Θητείας Λήξη Θητείας Κυβέρνηση Σημειώσεις
Υπουργός Γιάννης Ραγκούσης 7 Οκτωβρίου 2009 27 Ιουνίου 2011 Κυβέρνηση Γεωργίου Α. Παπανδρέου 2009

Παραπομπές

Επεξεργασία