Άνοιγμα κυρίου μενού

Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι Υπουργείο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Υπουργείο Εσωτερικών
Ministry of Interior.png
Πληροφορίες
Σύσταση 1959
Δικαιοδοσία Κυπριακή Δημοκρατία
Έδρα Δημοσθένη Σεβέρη, Λευκωσία, Κύπρος
Υπουργός Κωνσταντίνος Πετρίδης
Ιστοσελίδα
moi.gov.cy

Πίνακας περιεχομένων

Διατελέσαντες ΥπουργοίΕπεξεργασία

Τομείς και Κλάδοι ΥπουργείουΕπεξεργασία

 • Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών
 • Τεχνικές Υπηρεσίες
 • Τ/Κυπριακές Περιουσίες
 • Μονάδα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων & Ταμείων Αλληλεγγύης

Τμήματα ΥπουργείουΕπεξεργασία

 • Επαρχιακές Διοικήσεις
 • Τμήμα Κτηματολογίου & Χωρομετρίας
 • Τμήμα Πολεοδομίας & Οικήσεως
 • Γραφείο Τύπου & Πληροφοριών
 • Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού & Μετανάστευσης
 • Υπηρεσία Ασύλου
 • Πολιτική Άμυνα
 • Υπηρεσία Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών
 • Υπηρεσία Μερίμνης Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων


Εξωτερικοί ΣύνδεσμοιΕπεξεργασία