Άνοιγμα κυρίου μενού

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

ελληνικό υπουργείο

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών δημιουργήθηκε στις 21 Μαρτίου 2002 με το Π.Δ. 81/2002, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Κ. Σημίτη, με συγχώνευση του Υπουργείο Οικονομικών με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας[1]. Διατηρήθηκε μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2009 όταν, με το Π.Δ. 185/2009, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου, καταργήθηκε και οι υπηρεσίες του αποσπάστηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών το οποίο ανασυστάθηκε.

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενικές πληροφορίες
Σύσταση 21 Μαρτίου 2002
Κατάργηση 7 Οκτωβρίου 2009
Αντικαταστάθηκε από Υπουργείο Οικονομικών το 2009
Δικαιοδοσία Ελληνική Δημοκρατία
Έδρα Οδός Νίκης 5-7, Καραγιόργης Σερβίας 10 Αθήνα, Ελλάδα
Ιστότοπος http://www.mnec.gr/

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠ.ΟΙΚ. ΟΙΚ.) ήταν αρμόδιο για τη δημοσιονομική πολιτική και το σχεδιασμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κράτους (υπεύθυνο για τα δημόσια έσοδα και έξοδα).

Υπό την ευθύνη του βρίσκονταν, μεταξύ άλλων, οι φορολογικές και τελωνειακές αρχές, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.), ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) και οι αποκρατικοποιήσεις γενικότερα και το Γενικό Χημείο του Κράτους. Ήταν υπεύθυνο για τα σεμινάρια των υπαλλήλων των αρμόδιων υπηρεσιών του και ρύθμίζε τα έξοδά τους.

Διάστημα Ονομασία
1974-2002 Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
2002-2009 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
2009-σήμερα Υπουργείο Οικονομικών

Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών 2002-2009Επεξεργασία