Το Υπουργείο Συντονισμού δημιουργήθηκε το 1945[1] και καταργήθηκε το 1982. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του αποτελούσε ένα από τα πιο σημαντικά υπουργεία, και συνήθως ήταν ή πρώτο στην ιεραρχία ή δεύτερο πίσω από το Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως. Για περιορισμένα χρονικά διαστήματα είχε διαφορετικό όνομα χωρίς βασική αλλαγή των δραστηριοτήτων του: Το 1950 ονομάστηκε Συντονισμού και Οικονομικών και Οικονομικών και Συντονισμού, ενώ το 1973 και 1974 είχε δημιουργηθεί στη θέση του το Υπουργείο Συντονισμού και Προγραμματισμού.

Οι αρμοδιότητές του καθορίζονταν από:

  • Α.Ν. 718 «Περί Συστάσεως Υπουργείου Συντονισμού», ΦΕΚ A 298/1945
  • Ν. Δ. 4355/1964 «Περί αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Συντονισμού», ΦΕΚ 146/τ. Α’/21-28.08.1964
  • Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθ. 816 του 1977, Περί Οργανισμού του Υπουργείου Συντονισμού, ΦΕΚ A 261/1977

Όταν ιδρύθηκε το Υπουργείο Συντονισμού, το 1945, είχε ρόλο συντονιστικού οργάνου για τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Εφοδιασμού, το νέο υφυπουργείο Ανοικοδόμησης, τα υπουργεία Μεταφορών, Εμπορίου, Εμπορικής Ναυτιλίας, Εργασίας και Γεωργίας.[2]

Καταργήθηκε το 1982 από την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, όταν στις 2 Ιουλίου 1982 με το Ν. 1266/1982[3] μετονομάστηκε σε Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας,με τον Γεράσιμο Αρσένη να γίνεται ο πρώτος υπουργός Εθνικής Οικονομίας.

Κατάλογος υπουργών ΣυντονισμούΕπεξεργασία

Υπουργείο Συντονισμού (1945-1950)Επεξεργασία

Υπουργείο Συντονισμού και Οικονομικών (1950)Επεξεργασία

Υπουργείο Οικονομικών και Συντονισμού (1950)Επεξεργασία

Υπουργείο Συντονισμού (1950-1967)Επεξεργασία

Υπουργείο Συντονισμού και Προγραμματισμού (1973-1977)Επεξεργασία

Υπουργείο Συντονισμού (1977-1981)Επεξεργασία

ΑναφορέςΕπεξεργασία