Το Υπουργείο Συντονισμού δημιουργήθηκε το 1945[1] και καταργήθηκε το 1982. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του αποτελούσε ένα από τα πιο σημαντικά υπουργεία, και συνήθως ήταν ή πρώτο στην ιεραρχία ή δεύτερο πίσω από το Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως. Για περιορισμένα χρονικά διαστήματα είχε διαφορετικό όνομα χωρίς βασική αλλαγή των δραστηριοτήτων του: Το 1950 ονομάστηκε Συντονισμού και Οικονομικών και Οικονομικών και Συντονισμού, ενώ το 1973 και 1974 είχε δημιουργηθεί στη θέση του το Υπουργείο Συντονισμού και Προγραμματισμού.

Οι αρμοδιότητές του καθορίζονταν από:

  • Α.Ν. 718 «Περί Συστάσεως Υπουργείου Συντονισμού», ΦΕΚ A 298/1945
  • Ν. Δ. 4355/1964 «Περί αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Συντονισμού», ΦΕΚ 146/τ. Α’/21-28.08.1964
  • Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθ. 816 του 1977, Περί Οργανισμού του Υπουργείου Συντονισμού, ΦΕΚ A 261/1977

Όταν ιδρύθηκε το Υπουργείο Συντονισμού, το 1945, είχε ρόλο συντονιστικού οργάνου για τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Εφοδιασμού, το νέο υφυπουργείο Ανοικοδόμησης, τα υπουργεία Μεταφορών, Εμπορίου, Εμπορικής Ναυτιλίας, Εργασίας και Γεωργίας.[2]

Καταργήθηκε το 1982 από την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, όταν στις 2 Ιουλίου 1982 με το Ν. 1266/1982[3] μετονομάστηκε σε Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας,με τον Γεράσιμο Αρσένη να γίνεται ο πρώτος υπουργός Εθνικής Οικονομίας.

Κατάλογος υπουργών Συντονισμού

Επεξεργασία

Υπουργοί Συντονισμού (1945-1950)

Επεξεργασία

Υπουργοί Συντονισμού (1950-1967)

Επεξεργασία

Μεταξύ 1967 και 1973 οι υπηρεσίες του υπουργείου μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Κυβερνητικής Πολιτικής (1971-1972) και στη συνέχεια στο Υπουργείο Προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής (1972-1973), ενώ από το 1973 έως το 1977 δημιουργήθηκε το Υπουργείο Συντονισμού και Προγραμματισμού.

Υπουργοί Συντονισμού (1977-1981)

Επεξεργασία
Όνομα Διάρκεια Θητείας Κυβέρνηση Σημειώσεις
Παναγιώτης Παπαληγούρας -28 Νοεμβρίου 1977 Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή 1974
Γεώργιος Ράλλης 28 Νοεμβρίου 1977 - 10 Μαΐου 1978 Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή 1977 Μετονομασία Υπουργείου Συντονισμού και Προγραμματισμού σε Υπουργείο Συντονισμού
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης 10 Μαΐου 1978 - 10 Μαΐου 1980 Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή 1977
Ιωάννης Μπούτος 10 Μαΐου 1980 - 11 Οκτωβρίου 1980 Κυβέρνηση Γεωργίου Ράλλη 1980
Γεώργιος Ράλλης 11 Οκτωβρίου 1980 - 29 Ιουνίου 1981 Κυβέρνηση Γεωργίου Ράλλη 1980
Ιωάννης Παλαιοκρασσάς 29 Ιουνίου 1981 - 17 Σεπτεμβρίου 1981 Κυβέρνηση Γεωργίου Ράλλη 1980
Απόστολος Λάζαρης 21 Οκτωβρίου 1981 - 5 Ιουλίου 1982 Κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου 1981

Αναφορές

Επεξεργασία