Υπουργείο Τουρισμού (Ελλάδα)

Υπουργείο της Ελληνικής Δημοκρατίας
Για υπουργεία άλλων χωρών δείτε: Υπουργείο Τουρισμού (αποσαφήνιση)

Το Υπουργείο Τουρισμού είναι εθνικός φορέας και εκτελεστικό τμήμα της Ελληνικής Κυβέρνησης, που προέκυψε μετά από πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με την κατάργηση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Είναι το 17ο στη σειρά τάξης των Υπουργείων, σύμφωνα με απόφαση του πρωθυπουργού.

Υπουργείο Τουρισμού
Γενικές πληροφορίες
Σύσταση4 Νοεμβρίου 2016
Δικαιοδοσία Ελληνική Δημοκρατία
ΈδραΛεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας 12, Αθήνα, Ελλάδα
Υπάλληλοι697 (04/2023)
ΥπουργόςΌλγα Κεφαλογιάννη
ΥφυπουργόςΈλενα Ράπτη
ΓΓ Τουριστικής Πολιτικής και ΑνάπτυξηςΜύρων Φλουρής
Ιστότοποςmintour.gov.gr

Αποστολή και αρμοδιότητες Επεξεργασία

Σύμφωνα με τα στοιχεία του επίσημου ιστότοπου του υπουργείου, το Υπουργείο Τουρισμού έχει ως κύρια αρμοδιότητα και αποστολή τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής και τον επιτελικό σχεδιασμό τουριστικής ανάπτυξης της χώρας στα πλαίσια της καθορισμένης κυβερνητικής πολιτικής.

Το έργο αυτό υλοποιεί με την κατάρτιση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος, στήριξης των επενδύσεων, προώθησης της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αλλά και συντονισμένης επικοινωνιακής προβολής της εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό.

Οι αρμοδιότητες που έχει είναι οι εξής:[1]

 • Εισήγηση προς τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα τα αναγκαία μέτρα και ενέργειες για την αποτελεσματική λειτουργία του τουριστικού τομέα.
 • Παρεμβάσεις για την εναρμόνιση των πολιτικών που επηρεάζουν τον τουρισμό.
 • Άσκηση επιτελικού και συντονιστικού ρόλου σε θέματα τουρισμού και συνεργασία με τις αρχές της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς με αρμοδιότητες στον τομέα του τουρισμού.
 • Προγραμματισμός και χάραξη της τουριστικής πολιτικής, ο σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής και η διαμόρφωση και προώθηση των αναγκαίων θεσμικών και λοιπών ρυθμίσεων καθώς και ο σχεδιασμός των απαιτούμενων μέτρων εφαρμογής.
 • Η από κοινού με το Υπουργείο Οικονομικών προώθηση και λήψη μέτρων για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων στον τομέα του τουρισμού.
 • Η εκπροσώπηση της Ελλάδας στους διεθνείς οργανισμούς και στις διακρατικές σχέσεις που αφορούν τον τουρισμό, η σύναψη διεθνών συμβάσεων που αναφέρονται στον τουριστικό τομέα και διμερών συμφωνιών τουριστικής συνεργασίας.
 • Οι κατευθύνσεις για τη μελέτη και κατάρτιση προγραμμάτων τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης.
 • Ο σχεδιασμός του προγράμματος τουριστικής προβολής της χώρας ή περιοχών αυτής στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
 • Η έρευνα και η μελέτη των επιπτώσεων του τουρισμού στην εθνική οικονομία, στην κοινωνική ζωή της χώρας καθώς και των όρων του ανταγωνισμού στη διεθνή τουριστική αγορά, με σκοπό τη δημιουργία τουριστικών δεικτών και δεικτών αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης και της απαραίτητης τεκμηρίωσης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ερευνών αυτών.

Ιστορία Επεξεργασία

Στις 14 Μαρτίου 1989 με τον Ν. 1835/1989[2] συνεστήθη το Υπουργείο Τουρισμού. Στις 11 Οκτωβρίου 1991 με το Π.Δ. 417/1991, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη, το Υπουργείο Τουρισμού καταργήθηκε και οι υπηρεσίες του μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.[3]

Στις 15 Νοεμβρίου 1993 με το Π.Δ. 459/1993,[4] μετά από πρόταση του πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, το Υπουργείο Τουρισμού ανασυστάθηκε με απόσπαση των υπηρεσιών του από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Την 1η Φεβρουαρίου 1996 με το Π.Δ. 27/1996,[4] μετά από πρόταση του πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, το Υπουργείο Τουρισμού συγχωνεύθηκε με τα Υπουργεία Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Στις 17 Μαρτίου 2004 με το Π.Δ. 122/2004,[4] μετά από πρόταση του πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, το Υπουργείο Τουρισμού ανασυστάθηκε με απόσπαση της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στις 11 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς με τον Ν. 3270/2004[4] το Υπουργείο Τουρισμού μετονομάστηκε σε Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Στις 7 Οκτωβρίου 2009 με το Π.Δ. 186/2009,[4] μετά από πρόταση του πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, τα Υπουργεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Πολιτισμού συγχωνεύθηκαν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

Στις 21 Ιουνίου 2012 με το Π.Δ. 85/2012,[4] μετά από πρόταση του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, συστάθηκε το Υπουργείο Τουρισμού από τις υπηρεσίες που ανήκαν στο πρώην Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης κατά τη συγχώνευση του τελευταίου με το Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Στις 26 Ιανουαρίου 2015 με το Π.Δ 25/2015, μετά από πρόταση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα συγχωνεύθηκε το Υπουργείο Τουρισμού, με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ενώ στις 4 Νοεμβρίου 2016 με το Π.Δ 123/2016, μετά την πρόταση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα συστάθηκε το Υπουργείο Τουρισμού από το σύνολο των Υπηρεσιών που ανήκαν στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.[4]

Διάστημα Ονομασία
14/03/1989 – 11/10/1991
15/11/1993 - 01/02/1996
17/03/2004 - 11/10/2004
21/06/2012 – 26/01/2015
04/11/2016
Υπουργείο Τουρισμού
11/10/2004 – 07/10/2009 Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης
07/10/2009 – 21/06/2012 Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
26/01/2015 – 22/09/2015 Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
23/09/2015 – 04/11/2016 Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Διατελέσαντες υπουργοί Επεξεργασία

Υπουργείο Τουρισμού 1989–1991 Επεξεργασία

Ονοματεπώνυμο Έναρξη Θητείας Λήξη Θητείας Κυβέρνηση Σημειώσεις
Νικόλαος Σκουλάς 17 Μαρτίου 1989 2 Ιουλίου 1989 Κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου 1985 Σύσταση του Υπουργείου Τουρισμού (14.3.1989)
Τζαννής Τζαννετάκης 3 Ιουλίου 1989 12 Οκτωβρίου 1989 Κυβέρνηση Τζαννή Τζαννετάκη 1989
Γεώργιος Κοντογεώργης 12 Οκτωβρίου 1989 23 Νοεμβρίου 1989 Υπηρεσιακή κυβέρνηση Ιωάννη Γρίβα 1989
Τζαννής Τζαννετάκης 23 Νοεμβρίου 1989 13 Φεβρουαρίου 1990 Οικουμενική κυβέρνηση Ξενοφώντα Ζολώτα 1989
Γεώργιος Κοντογεώργης 13 Φεβρουαρίου 1990 11 Απριλίου 1990
Γιώργος Σουφλιάς 11 Απριλίου 1990 24 Μαΐου 1990 Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη 1990
Ιωάννης Κεφαλογιάννης 24 Μαΐου 1990 4 Σεπτεμβρίου 1991 Κατάργηση του Υπουργείου Τουρισμού (11.10.1991)

Υπουργείο Τουρισμού 1993–1996 Επεξεργασία

Ονοματεπώνυμο Έναρξη Θητείας Λήξη Θητείας Κυβέρνηση Σημειώσεις
Διονύσιος Λιβανός 22 Νοεμβρίου 1993 23 Ιουνίου 1995 Κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου 1993 Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού (15.11.1993)
Νίκος Σηφουνάκης 23 Ιουνίου 1995 22 Ιανουαρίου 1996
Βάσω Παπανδρέου 22 Ιανουαρίου 1996 1 Φεβρουαρίου 1996 Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Σημίτη 1996 (Ιανουάριος) Κατάργηση του Υπουργείου Τουρισμού (1.2.1996)

Υπουργείο Τουρισμού 2004 Επεξεργασία

Ονοματεπώνυμο Έναρξη Θητείας Λήξη Θητείας Κυβέρνηση Σημειώσεις
Δημήτρης Αβραμόπουλος 18 Μαρτίου 2004 11 Οκτωβρίου 2004 Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Α. Καραμανλή 2004 Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού (17.3.2004)

Μετονομασία του Υπουργείου Τουρισμού σε Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης (11.10.2004)

Υπουργείο Τουρισμού 2012–2015 Επεξεργασία

Ονοματεπώνυμο Έναρξη Θητείας Λήξη Θητείας Κυβέρνηση Σημειώσεις
Όλγα Κεφαλογιάννη 21 Ιουνίου 2012 26 Ιανουαρίου 2015 Κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά 2012 Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού

Υπουργείο Τουρισμού 2016– Επεξεργασία

Ονοματεπώνυμο Έναρξη Θητείας Λήξη Θητείας Κυβέρνηση Σημειώσεις
Έλενα Κουντουρά 5 Νοεμβρίου 2016 3 Μαΐου 2019 Κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα Σεπτεμβρίου 2015 Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού
Θανάσης Θεοχαρόπουλος 4 Μαΐου 2019 8 Ιουλίου 2019
Χάρης Θεοχάρης 8 Ιουλίου 2019 31 Αυγούστου 2021 Κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη 2019
Βασίλης Κικίλιας 31 Αυγούστου 2021 25 Μαΐου 2023
Ιωάννα Δρέττα 25 Μαΐου 2023 27 Ιουνίου 2023 Υπηρεσιακή κυβέρνηση Ιωάννη Σαρμά 2023
Όλγα Κεφαλογιάννη 27 Ιουνίου 2023 Σήμερα Κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη 2023

Γενικές Γραμματείες Επεξεργασία

 • Γενική Γραμματεία Τουρισμού
 • Γενική Γραμματεία Τουριστικών Επενδύσεων

Εποπτευόμενοι Φορείς Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

 1. «Όραμα και Αποστολή». Ministry of Tourism. 1 Σεπτεμβρίου 2020. Ανακτήθηκε στις 9 Μαρτίου 2023. 
 2. «ΦΕΚ A 76/1989». 
 3. Φίλη, Ελευθερία (2011). Λειτουργική αξιολόγηση των φορέων άσκησης τουριστικής πολιτικής στην Ελλάδα. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. σελ. 154. 
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Φτακλάκη, Ελευθερία (10 Απριλίου 2019). «Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα: Ρεαλισμός ή ουτοπία;». HuffPost Greece. Ανακτήθηκε στις 10 Μαΐου 2023.