Υπουργείο Υγείας (Ελλάδα)

Υπουργείο της Ελληνικής Δημοκρατίας

To Υπουργείο Υγείας είναι υπουργείο της ελληνικής κυβέρνησης με βασική αρμοδιότητα τη διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώρας και την εποπτεία των ιδιωτικών φορέων υγειονομικής φροντίδας, καθώς και τον προγραμματισμό και υλοποίηση πολιτικών Δημόσιας Υγείας.[1] Εδρεύει στην οδό Αριστοτέλους 17, στην Αθήνα,

Υπουργείο Υγείας

Το κτήριο των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας
Γενικές πληροφορίες
Σύσταση22 Σεπτεμβρίου 2015
Δικαιοδοσία Ελληνική Δημοκρατία
ΈδραΟδός Αριστοτέλους 17, Αθήνα, Ελλάδα
Υπάλληλοι70.582 (04/2024)
ΥπουργόςΆδωνις Γεωργιάδης
Αναπλ. ΥπουργόςΕιρήνη Αγαπηδάκη
ΥφυπουργόςΔημήτρης Βαρτζόπουλος
ΥφυπουργόςΜάριος Θεμιστοκλέους
Ιστότοποςmoh.gov.gr/
Λογότυπο του Υπουργείου που χρησιμοποιείται στις συνεντεύξεις τύπου και στους υπαγόμενους φορείς

Συνοπτικά, οι προκάτοχοι του Υπουργείου:

Διάστημα Ονομασία Υπουργείου
06/10/1916 - 02/03/1922 Υπουργείον Περιθάλψεως
02/03/1922 - 09/05/1922 Υπουργείον Υγιεινής και Κοινωνικής Προνοίας
09/05/1922 - 02/01/1926 Υπουργείον Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως
30/08/1926 - 04/07/1928
30/11/1935 - 28/09/1940
04/07/1928 - 04/11/1932 Υπουργείον Υγιεινής
06/11/1944 - 07/03/1945
01/11/1945 - 24/08/1951
19/02/1964 - 7/08/1967
04/11/1932 - 30/11/1935 Υπουργείον Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως
28/09/1940 - 06/11/1944 Υπουργείον Εθνικής Προνοίας
07/03/1945 - 01/11/1945 Υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας
24/08/1951 - 20/06/1968
20/06/1968 - 05/07/1982 Υπουργείον Κοινωνικών Υπηρεσιών
26/07/1985 - 14/09/1995 Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
05/07/1982 - 26/07/1985 Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
14/09/1995 - 10/03/2004
10/03/2004 - 21/06/2012 Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
21/06/2012 - 26/01/2015 Υπουργείο Υγείας
23/09/2015 - σήμερα
27/01/2015 - 23/09/2015 Υπουργείο Υγείας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Το 1833 συνίσταται το Υγειονομικό Τμήμα, υπαγόμενο στο Υπουργείο Εσωτερικών. Από το 1894 μέχρι το 1914 λειτουργούσε η Διεύθυνση Δημοσίας Υγιεινής και Αντιλήψεως του ΥΠΕΣ ως το κύριο διοικητικό όργανο για τις υγειονομικές υπηρεσίες του κράτους. Στις 14 Ιουνίου 1917 ιδρύεται το Υπουργείο Περιθάλψεως και μέχρι το 1922 που αντικαταστάθηκε από το βραχύβιο Υπουργείο Υγιεινής και Κοινωνικής Προνοίας. Το διαδέχθηκε το Υπουργείο Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως. Το 1926 καταργείται προσωρινώς για να ιδρυθεί το Υπουργείο Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως. Το 1928 Υπουργείο Υγιεινής ιδρύεται και το 1932 το Υπουργείο Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως μέχρι το 1935 που θα αντικατασταθεί από το Υπουργείο Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως. Το 1940 μετονομάζεται σε Υπουργείο Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως, το 1941 σε Υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας και Αντιλήψεως ενώ το 1942 υπήρξαν δύο Υπουργεία, το Υπουργείο Κρατικής Προνοίας και Αντιλήψεως και το Υπουργείο Εθνικής Προνοίας. Το 1944 επανήλθε το Υπουργείο Υγιεινής, το 1945 αντικαθίσταται από το Υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας (συγχώνευση Υπουργείων Κοινωνικής Προνοίας και Υγιεινής). Το 1962 επανέρχεται το Υπουργείο Υγιεινής για να καταργηθεί το 1967 και να ενταχθεί στη Γενική Διεύθυνση Υγιεινή του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Το 1968 ανεξαρτητοποιείται ξανά ως Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών και ενετάγησαν για πρώτη φορά οι αρμοδιότητες του τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων. Στις 2 Ιουλίου 1982 με το Ν. 1266/1982[2] το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών καταργήθηκε και στη θέση του συστάθηκαν το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στις 26 Ιουλίου 1985 με το Ν. 1558/1985[3] το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων καταργήθηκαν. Στη θέση του πρώτου συστάθηκε το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την υπαγωγή σε αυτό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην οποία συγκροτήθηκε το δεύτερο. Στις 14 Σεπτεμβρίου 1995 με το Π.Δ. 372/1995[4], μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Α. Παπανδρέου, το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετονομάστηκε σε Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας με τη μεταφορά από αυτό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. Στις 10 Μαρτίου 2004 με την απόφαση Υ 1/10.3.2004[5] του Πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας μετονομάστηκε σε Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στις 21 Ιουνίου 2012 με το Π.Δ. 85/2012[6], μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Α. Σαμαρά, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετονομάστηκε σε Υπουργείο Υγείας. Στις 27 Ιανουαρίου με την απόφαση Υ 2/27.1.2015 του Πρωθυπουργού Α.Τσίπρα, το Υπουργείο Υγείας μετονομάστηκε σε Υπουργείο Υγείας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αποστολή

Επεξεργασία

Αποστολή του Υπουργείου είναι η άσκηση κοινωνικής πολιτικής για την υγεία και την πρόνοια, που περιλαμβάνει:

 • την προαγωγή, την προστασία, τη διατήρηση και την αποκατάσταση της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας του ατόμου και του κοινωνικού συνόλου
 • την προστασία των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων κατά την παροχή των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας
 • την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τον έλεγχο των αγαθών και υπηρεσιών που επηρεάζουν την υγεία των ατόμων και η λήψη μέτρων για την προαγωγή της καλύτερης δυνατής ποιότητας ζωής
 • τον καθορισμό, την εκπαίδευση, τον έλεγχο και την προαγωγή των επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας, καθώς και τον καθορισμό και τον έλεγχο παραγωγής, διακίνησης και κατανάλωσης των αγαθών υγείας, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του κοινωνικού συνόλου
 • την ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για την προστασία και προαγωγή της υγείας και των υγιεινών τρόπων διαβίωσης, καθώς και την αποφυγή και αντιμετώπιση των νόσων και των αναπηριών και τις διαδικασίες επανένταξης των ατόμων στο κοινωνικό σύνολο

Υγειονομικές Περιφέρειες

Επεξεργασία
 • 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής
 • 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου
 • 3η Υγειονομική Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 • 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης
 • 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
 • 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
 • 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης

Διατελέσαντες Υπουργοί μετά το 1974

Επεξεργασία
Όνομα Έναρξη Θητείας Λήξη Θητείας Κυβέρνηση Σημειώσεις
Ανδρέας Κοκκέβης 24 Ιουλίου 1974 9 Οκτωβρίου 1974 Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας 1974
Σπύρος Δοξιάδης 9 Οκτωβρίου 1974 21 Νοεμβρίου 1974
Βασίλης Δερδεμέζης 21 Νοεμβρίου 1974 22 Φεβρουαρίου 1975 Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή 1974 Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 1974
Κωνσταντίνος Χρυσανθόπουλος 22 Φεβρουαρίου 1975 10 Σεπτεμβρίου 1976
Κωστής Στεφανόπουλος 10 Σεπτεμβρίου 1976 28 Νοεμβρίου 1977
Σπύρος Δοξιάδης 28 Νοεμβρίου 1977 10 Μαΐου 1980 Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή 1977
10 Μαΐου 1980 21 Οκτωβρίου 1981 Κυβέρνηση Γιώργου Ράλλη 1980
Παρασκευάς Αυγερινός 21 Οκτωβρίου 1981 5 Ιουλίου 1982 Κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου 1981 Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 1981

Κατάργηση του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών (5.7.1982)

Όνομα Έναρξη Θητείας Λήξη Θητείας Κυβέρνηση Σημειώσεις
Παρασκευάς Αυγερινός 5 Ιουλίου 1982 17 Ιανουαρίου 1984 Κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου 1981 Σύσταση Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
Γιώργος Γεννηματάς 17 Ιανουαρίου 1984 5 Ιουνίου 1985
5 Ιουνίου 1985 26 Ιουλίου 1985 Κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου 1985

Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 1985
Κατάργηση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (26.7.1985)

Όνομα Έναρξη Θητείας Λήξη Θητείας Κυβέρνηση Σημειώσεις
Γιώργος Γεννηματάς 26 Ιουλίου 1985 5 Φεβρουαρίου 1987 Κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου 1985 Σύσταση του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Γιώργος Μαγκάκης 5 Φεβρουαρίου 1987 23 Σεπτεμβρίου 1987
Γιάννης Φλώρος 23 Σεπτεμβρίου 1987 18 Νοεμβρίου 1988
Απόστολος Κακλαμάνης 18 Νοεμβρίου 1988 2 Ιουλίου 1989
Μιλτιάδης Έβερτ 2 Ιουλίου 1989 12 Οκτωβρίου 1989 Κυβέρνηση Τζαννή Τζαννετάκη 1989 Ελληνικές βουλευτικές εκλογές Ιουνίου 1989
Γιώργος Μερίκας 12 Οκτωβρίου 1989 23 Νοεμβρίου 1989 Υπηρεσιακή κυβέρνηση Ιωάννη Γρίβα 1989 Ανασχηματισμός
23 Νοεμβρίου 1989 11 Απριλίου 1990 Οικουμενική κυβέρνηση Ξενοφώντα Ζολώτα 1989 Ελληνικές βουλευτικές εκλογές Νοεμβρίου 1989
Μαριέττα Γιαννάκου 11 Απριλίου 1990 8 Αυγούστου 1991 Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη 1990 Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 1990
Γιώργος Σούρλας 8 Αυγούστου 1991 3 Δεκεμβρίου 1992
Δημήτρης Σιούφας 3 Δεκεμβρίου 1992 13 Οκτωβρίου 1993
Δημήτρης Κρεμαστινός 13 Οκτωβρίου 1993 15 Σεπτεμβρίου 1995 Κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου 1993 Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 1993
Όνομα Έναρξη Θητείας Λήξη Θητείας Κυβέρνηση Σημειώσεις
Δημήτρης Κρεμαστινός 15 Σεπτεμβρίου 1995 22 Ιανουαρίου 1996 Κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου 1993 Μετονομασία του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
Αναστάσιος Πεπονής 22 Ιανουαρίου 1996 25 Σεπτεμβρίου 1996 Κυβέρνηση Κώστα Σημίτη 1996 (Ιανουάριος)
Κώστας Γείτονας 25 Σεπτεμβρίου 1996 30 Οκτωβρίου 1998 Κυβέρνηση Κώστα Σημίτη 1996 (Σεπτέμβριος) Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 1996
Λάμπρος Παπαδήμας 30 Οκτωβρίου 1998 13 Απριλίου 2000
Αλέκος Παπαδόπουλος 13 Απριλίου 2000 13 Ιουνίου 2002 Κυβέρνηση Κώστα Σημίτη 2000 Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 2000
Κωνσταντίνος Στεφανής 13 Ιουνίου 2002 10 Μαρτίου 2004
Όνομα Έναρξη Θητείας Λήξη Θητείας Κυβέρνηση Σημειώσεις
Νικήτας Κακλαμάνης 10 Μαρτίου 2004 15 Φεβρουαρίου 2006 Κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή 2004 Μετονομασία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας σε Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Δημήτρης Αβραμόπουλος 15 Φεβρουαρίου 2006 19 Σεπτεμβρίου 2007
19 Σεπτεμβρίου 2007 7 Οκτωβρίου 2009 Κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή 2007 Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 2007
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου 7 Οκτωβρίου 2009 7 Σεπτεμβρίου 2010 Κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου 2009 Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 2009
Ανδρέας Λοβέρδος 7 Σεπτεμβρίου 2010 11 Νοεμβρίου 2011
11 Νοεμβρίου 2011 17 Μαΐου 2012 Κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου 2011
Χρήστος Κίττας 17 Μαΐου 2012 21 Ιουνίου 2012 Υπηρεσιακή κυβέρνηση Παναγιώτη Πικραμμένου 2012 Ελληνικές βουλευτικές εκλογές Μαΐου 2012

Υπουργοί Υγείας

Επεξεργασία
Όνομα Έναρξη Θητείας Λήξη Θητείας Κυβέρνηση Σημειώσεις
Ανδρέας Λυκουρέντζος 21 Ιουνίου 2012 25 Ιουνίου 2013 Κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά 2012 Μετονομασία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε Υπουργείο Υγείας
Άδωνις Γεωργιάδης 25 Ιουνίου 2013 9 Ιουνίου 2014
Μάκης Βορίδης 10 Ιουνίου 2014 27 Ιανουαρίου 2015

Υπουργοί Υγείας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Επεξεργασία
Όνομα Έναρξη Θητείας Λήξη Θητείας Κυβέρνηση Σημειώσεις
Παναγιώτης Κουρουμπλής 27 Ιανουαρίου 2015 28 Αυγούστου 2015 Κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα Ιανουαρίου 2015 Μετονομασία του Υπουργείου Υγείας σε Υπουργείο Υγείας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Θανάσης Δημόπουλος 28 Αυγούστου 2015 23 Σεπτεμβρίου 2015 Υπηρεσιακή κυβέρνηση Βασιλικής Θάνου 2015

Υπουργοί Υγείας

Επεξεργασία
Όνομα Έναρξη Θητείας Λήξη Θητείας Κυβέρνηση Σημειώσεις
Ανδρέας Ξανθός 23 Σεπτεμβρίου 2015 8 Ιουλίου 2019 Κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα Σεπτεμβρίου 2015 Μετονομασία του Υπουργείου Υγείας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε Υπουργείο Υγείας
Βασίλης Κικίλιας 8 Ιουλίου 2019 31 Αυγούστου 2021 Κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη 2019 Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 2019
Θάνος Πλεύρης 31 Αυγούστου 2021 25 Μαΐου 2023
Αναστασία Κοτανίδου 25 Μαΐου 2023 26 Ιουνίου 2023 Υπηρεσιακή κυβέρνηση Ιωάννη Σαρμά 2023 Ελληνικές βουλευτικές εκλογές Μαΐου 2023
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης 27 Ιουνίου 2023 4 Ιανουαρίου 2024 Κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη 2023
Άδωνις Γεωργιάδης 4 Ιανουαρίου 2024 Σήμερα Κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη 2023 Ανασχηματισμός 3ης Ιανουαρίου 2024

Διάρθρωση του Υπουργείου

Επεξεργασία
Γενικοί και Ειδικοί του Υπουργείου Υγείας
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας Φωτεινή Καλύβα
Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη
Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού Άρης Αγγελής


Παραπομπές

Επεξεργασία
 1. «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας». Υπουργείο Υγείας. Ανακτήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 2021. 
 2. Ν. 1266/1982
 3. Ν. 1558/1985
 4. Π.Δ. 372/1995
 5. Υ 1/10.3.2004
 6. Π.Δ. 85/2012

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία