Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Υπουργείο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συστάθηκε στις 8 Ιουλίου 2019.

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενικές πληροφορίες
Σύσταση8 Ιουλίου 2019
Πρώην φορείςΥπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
ΔικαιοδοσίαΕλληνική Δημοκρατία
ΈδραΦραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου, 10163, Καλλιθέα Αθηνών, Ελλάδα
Υπάλληλοι2.450 (04/2023)
ΥπουργόςΔημήτρης Παπαστεργίου
ΥφυπουργόςΚωνσταντίνος Κυρανάκης
Ιστότοποςmindigital.gr

Στις αρμοδιότητες του Υπουργείου περιλαμβάνονται τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός και η μείωση της γραφειοκρατίας μέσω της προώθησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και δημοκρατίας.

Σημερινός Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπό την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη 2023, είναι ο Δημήτρης Παπαστεργίου. και υφυπουργούς τους Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Αποστολή Επεξεργασία

Το Υπουργείο αποτελεί νέα μονάδα δημόσιας διοίκησης η οποία για πρώτη φορά συγκεντρώνει όλες τις δομές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που σχετίζονται με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Σκοπός του υπουργείου είναι πριν από την μετατροπή οποιαδήποτε διαδικασίας σε ψηφιακή αυτή να απλοποιείται προκειμένου να αποφεύγεται η ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας.

Μέχρι την ίδρυση του υπουργείου, η ψηφιακή πολιτική, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η εξυπηρέτηση του πολίτη βρίσκονταν σε διαφορετικές οργανικές μονάδες. Ταυτόχρονα, διάσπαρτα ήταν και τα κρίσιμα κρατικά πληροφοριακά συστήματα, με αποτέλεσμα τον παράλληλο ή και αντικρουόμενο σχεδιασμό, τα αλληλεπικαλυπτόμενα έργα και εν γένει τη σπατάλη δημοσίου χρήματος.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως ενιαία δομή σε επιχειρησιακό επίπεδο, έρχεται να διορθώσει τον κατακερματισμό μονάδων και συστημάτων που επηρεάζει την ποιότητα και το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σκοπός αυτού του υπουργείου είναι ακριβώς η διαλειτουργικότητα σε όλα τα επίπεδα.

Διοίκηση Υπουργείου Επεξεργασία

Γενικές Γραμματείες Επεξεργασία

Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος
Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Κωνσταντίνος Καράντζαλος

Εποπτευόμενοι Φορείς Επεξεργασία

Δραστηριότητες Επεξεργασία

Κυβερνοασφάλεια Επεξεργασία

Η Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων του υπουργείου και καταρτίζει την Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας, στην οποία καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι, οι προτεραιότητες και τα μέτρα πολιτικής και κανονιστικής ρύθμισης, με σκοπό την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας για τα συστήματα τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής σε εθνικό επίπεδο. Τον Οκτώβριο του 2019 επί υπουργίας Πιερρακάκη ορίστηκαν οι κρίσιμες υποδομές και υπηρεσίες της χώρας και ο ίδιος καθόρισε συγκεκριμένα πρωτόκολλα πρόληψης και αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων για τους Φορείς Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών (ΦΕΒΥ).[1] Τον Σεπτέμβριο του 2019 αναβάθμισε τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας (ENISA) στην Ελλάδα.[2] Επιπλέον, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανέλαβε την αναβάθμιση, την οργάνωση και τη στελέχωση της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας.[3] Τέλος, τον Μάρτιο του 2020 υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών σε σχετικά ζητήματα.[4]

Τηλεπικοινωνίες – Ταχυδρομεία Επεξεργασία

Στρατηγικοί σκοποί για τις τηλεπικοινωνίες και τα ταχυδρομεία είναι η ανάπτυξη ποιοτικών, αξιόπιστων, ασφαλών και ανταγωνιστικών υπηρεσιών, εντός του σύγχρονου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, προς όφελος των πολιτών και ιδίως:

 • Η χάραξη ενιαίας αναπτυξιακής πολιτικής
 • Η διαμόρφωση και παρακολούθηση εφαρμογών και υπηρεσιών μέσω της ανάπτυξης του τομέα τηλεπικοινωνιών, του διαδικτύου, των νέων τεχνολογιών
 • Η εγκατάσταση και λειτουργία σύγχρονων και αποτελεσματικών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
 • Η διασφάλιση της βέλτιστης χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, της ανάπτυξης σύγχρονων ασύρματων, κινητών, δορυφορικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ευρυεκπομπής
 • Η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών, εφαρμογών και εξοπλισμού
 • Η χάραξη, εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικής ενός σύγχρονου, απελευθερωμένου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος ταχυδρομικών υπηρεσιών
 • Ο χειρισμός θεμάτων και η συνεργασία με εποπτευόμενους φορείς και επιτελικές δομές σε ζητήματα σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών και δράσεων για την ανάπτυξη δικτύων
 • Η παρακολούθηση της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς σε θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων.

Ιστορία Επεξεργασία

Διάστημα Ονομασία
07/07/1994 - 24/05/2004 Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
27/06/2011 - 25/01/2015 Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
04/11/2016 - 07/07/2019 Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
08/07/2019 - σήμερα Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Διατελέσαντες υπουργοί Επεξεργασία

Ονοματεπώνυμο Έναρξη Θητείας Λήξη Θητείας Κυβέρνηση Σχόλια
Κυριάκος Πιερρακάκης 9 Ιουλίου 2019 25 Μαΐου 2023 Κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη 2019 Σύσταση του Υπουργείου
Σωκράτης Κάτσικας 25 Μαΐου 2023 27 Ιουνίου 2023 Υπηρεσιακή Κυβέρνηση Ιωάννη Σαρμά 2023 υπηρεσιακός
Δημήτρης Παπαστεργίου 27 Ιουνίου 2023 Σήμερα Κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη 2023

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

 1. «Δημοσιεύθηκε η Απόφαση για την προστασία των κρίσιμων υποδομών και δικτύων από κυβερνοεπιθέσεις». e-nomothesia.gr | Τράπεζα Πληροφοριών Νομοθεσίας. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 5 Φεβρουαρίου 2021. Ανακτήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2020. 
 2. Capital.gr. «Βουλή: Ψηφίστηκε η Συμφωνία Έδρας του ENISA». Capital.gr. Ανακτήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2020. 
 3. «Κυβερνοασφάλεια: Έτσι θα είναι η υπό σύσταση Εθνική Αρχή». netweek.gr. 25 Φεβρουαρίου 2020. Ανακτήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2020. 
 4. «Συμφωνία Ελλάδας – Ισραήλ για συνεργασία στην κυβερνοασφάλεια». www.businessnews.gr. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 6 Φεβρουαρίου 2021. Ανακτήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2020. 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία