Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Υπουργείο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συστάθηκε στις 8 Ιουλίου 2019.

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Min-digital-logo.jpg
Γενικές πληροφορίες
Σύσταση8 Ιουλίου 2019
ΔικαιοδοσίαΕλλάδαΕλληνική Δημοκρατία
ΈδραΦραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου, 10163, Καλλιθέα Αθηνών, Ελλάδα
ΥπουργόςΚυριάκος Πιερρακάκης
Υφυπουργός Ειδικών Ψηφιακών Έργων και ΚτηματολογίουΘεόδωρος Λιβάνιος
Ιστότοποςmindigital.gr

Στις αρμοδιότητες του Υπουργείου περιλαμβάνονται τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός και η μείωση της γραφειοκρατίας μέσω της προώθησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και δημοκρατίας.

Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

ΑποστολήΕπεξεργασία

Το Υπουργείο αποτελεί νέα μονάδα δημόσιας διοίκησης η οποία για πρώτη φορά συγκεντρώνει όλες τις δομές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που σχετίζονται με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και το ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Σκοπός του Υπουργείου είναι πριν από την μετατροπή οποιαδήποτε διαδικασίας σε ψηφιακή αυτή να απλοποιείται προκειμένου να αποφεύγεται η ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας.

Μέχρι την ίδρυση του Υπουργείου, η ψηφιακή πολιτική, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η εξυπηρέτηση του πολίτη βρίσκονταν σε διαφορετικές οργανικές μονάδες. Ταυτόχρονα, διάσπαρτα ήταν και τα κρίσιμα κρατικά πληροφοριακά συστήματα, με αποτέλεσμα τον παράλληλο ή και αντικρουόμενο σχεδιασμό, τα αλληλεπικαλυπτόμενα έργα και εν γένει τη σπατάλη δημοσίου χρήματος.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως ενιαία δομή σε επιχειρησιακό επίπεδο έρχεται να διορθώσει τον κατακερματισμό μονάδων και συστημάτων που επηρεάζει την ποιότητα και το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σκοπός αυτού του Υπουργείου είναι ακριβώς η διαλειτουργικότητα σε όλα τα επίπεδα.

Διοίκηση ΥπουργείουΕπεξεργασία

Γενικές ΓραμματείεςΕπεξεργασία

Εποπτευόμενοι ΦορείςΕπεξεργασία

ΔραστηριότητεςΕπεξεργασία

ΚυβερνοασφάλειαΕπεξεργασία

Η Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων του Υπουργείου και καταρτίζει την Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας, στην οποία καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι, οι προτεραιότητες και τα μέτρα πολιτικής και κανονιστικής ρύθμισης, με σκοπό την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας για τα συστήματα τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής σε εθνικό επίπεδο.

Τηλεπικοινωνίες – ΤαχυδρομείαΕπεξεργασία

Στρατηγικοί σκοποί για τις τηλεπικοινωνίες και τα ταχυδρομεία είναι η ανάπτυξη ποιοτικών, αξιόπιστων, ασφαλών και ανταγωνιστικών υπηρεσιών, εντός του σύγχρονου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, προς όφελος των πολιτών και ιδίως:

α. Η χάραξη ενιαίας αναπτυξιακής πολιτικής

β. Η διαμόρφωση και παρακολούθηση εφαρμογών και υπηρεσιών μέσω της ανάπτυξης του τομέα τηλεπικοινωνιών, του διαδικτύου, των νέων τεχνολογιών

γ. Η εγκατάσταση και λειτουργία σύγχρονων και αποτελεσματικών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

δ. Η διασφάλιση της βέλτιστης χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, της ανάπτυξης σύγχρονων ασύρματων, κινητών, δορυφορικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ευρυεκπομπής

ε. Η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών, εφαρμογών και εξοπλισμού

στ. Η χάραξη, εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικής ενός σύγχρονου, απελευθερωμένου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος ταχυδρομικών υπηρεσιών

η. Ο χειρισμός θεμάτων και η συνεργασία με εποπτευόμενους φορείς και επιτελικές δομές σε ζητήματα σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών και δράσεων για την ανάπτυξη δικτύων.

θ. Η παρακολούθηση της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς σε θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων.

ΙστορίαΕπεξεργασία

Διάστημα Ονομασία
07/07/1994 - 24/05/2004 Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
27/06/2011 - 25/01/2015 Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
04/11/2016 - 07/07/2019 Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
08/07/2019 - σήμερα Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Διατελέσαντες υπουργοίΕπεξεργασία

Ονοματεπώνυμο Έναρξη Θητείας Λήξη Θητείας Κυβέρνηση Σχόλια
Κυριάκος Πιερρακάκης 9 Ιουλίου 2019 Κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη 2019 Σύσταση του Υπουργείου

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

taxisnet
Εργάνη
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία

gov.gr