Άνοιγμα κυρίου μενού

To Υπουργικό Συμβούλιο της Ελληνικής Δημοκρατίας, αποτελεί συλλογικό όργανο του κράτους, που συγκροτείται από τους υπουργούς και τους αναπληρωτές υπουργούς και του οποίου προΐσταται ο Πρωθυπουργός. Στο Υπουργικό Συμβούλιο μπορούν να παρίστανται οι Υφυπουργοί χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα συναποφάσεων και ψήφου.

Πίνακας περιεχομένων

ΘεσμόςΕπεξεργασία

Ο Θεσμός του Υπουργικού Συμβουλίου έχει αγγλική καταγωγή που προήλθε περί τα τέλη του 16ου αιώνα, ως «Διαρκές» ή «Ιδιαίτερον Συμβούλιον» (Privy Council) που το συγκροτούσαν ευγενείς ή διακεκριμένα πρόσωπα έμπιστα του Στέμματος, το οποίο ήταν διάφορο από το Συμβούλιο Στέμματος.

Ο θεσμός του Υπουργικού Συμβουλίου δεν αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο επί παντός κυβερνητικού συστήματος (πολιτεύματος) και ούτε απαντάται σε όλα τα κράτη που εφαρμόζουν κοινοβουλευτικό σύστημα.

Στην Ελλάδα ο θεσμός αυτός καθιερώθηκε αμέσως μετά τον ερχομό του Βασιλέως Όθωνα, το 1833, δια του Β.Δ. 3/10 Απριλίου 1833 «Περί σχηματισμού των Γραμματειών» (σημερινών υπουργείων) όπου στο άρθρο 5 ορίζονταν «η ολομέλεια των Γραμματέων της Επικρατείας σχηματίζει το Υπουργικόν Συμβούλιον». Από συνταγματική όμως άποψη το Υπουργικό Συμβούλιο θεσπίστηκε ρητά από το Σύνταγμα του 1927 άρθρο 87 και επόμενα. Η σύγχρονη συγκρότησή του προβλέπεται από το άρθρο 81 του Συντάγματος (1975). Τα μέλη, η σύνθεση και η λειτουργία του Υπουργικού Συμβουλίου ορίζονται κάθε φορά διά νόμου, ενώ με διάταγμα που προωθείται από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Κυβέρνησης διορίζονται ένας ή περισσότεροι, εκ των υπουργών, Αντιπρόεδροι του Υπουργικού Συμβουλίου και σε έκτακτη περίπτωση προσωρινός αντιπρόεδρος - αναπληρωτής.

Το άρθρο 81 του Ελληνικού Συντάγματος του 1975 είναι το αντίστοιχο άρθρο 76 του Συντάγματος του 1952.

Γενικοί Γραμματείς του Υπουργικού Συμβουλίου στην ΜεταπολίτευσηΕπεξεργασία

Από το 2004, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 32/2004 (ΦΕΚ 28/τ. Α΄/6-2-2004) μετονομάσθηκαν σε «Γενικοί Γραμματείς της Κυβέρνησης».[1]

 • Μαντζουράνης Ιωάννης 14-1-1982 έως 18-1-1984
 • Ζώρας Κωνσταντίνος 19-1-1984 έως 26-5-1988
 • Λύτρας Σωτήριος 26-5-1988 έως 1-7-1989
 • Βολουδάκης Ευάγγελος 2-7-1989 έως 13-10-1993
 • Λύτρας Σωτήριος 13-10-1993 έως 6-2-1996
 • Μαντέλης Αναστάσιος 6-2-1996 έως 23-8-1996
 • Παπαδημητρίου Γεώργιος 24-8-1996 έως 24-9-1996
 • Κοσμίδης Σωκράτης 24-9-1996 έως 20-2-2004
 • Παπαδημητρίου Γεώργιος 20-2-2004 έως 10-3-2004
 • Καρράς Αργύριος 11-3-2004 έως 7-10-2009
 • Λύτρας Σωτήριος 7-10-2009 έως 20-6-2012
 • Μπαλτάκος Παναγιώτης 20-6-2012 έως 4-4-2014
 • Καϋμενάκης Φώτιος 4-4-2014 έως 27-01-2015
 • Σαγιάς Σπυρίδων 27-01-2015 έως 28-08-2015
 • Καλογήρου Μιχαηλ 28-08-2015 έως σήμερα

ΕικόνεςΕπεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία