Υποχλωριώδες νάτριο

χημική ένωση

Το Υποχλωριώδες νάτριο είναι μια χημική ένωση με τύπο NaClO, ευρέως διαδεδομένη με την εμπορική ονομασία "χλωρίνη".

Περιγραφή Επεξεργασία

Τύπος: NaClO

Μοριακή μάζα: 74,44 g/mol

Πυκνότητα: 1,11 g/cm³

Σημείο βρασμού: 101 °C

Σημείο τήξης: 18 °C

Διαλυτό σε: Νερό