Φαρμακολογία

Κλάδος της Φαρμακευτικής που μελετά τη δράση των φαρμάκων.

Φαρμακολογία καλείται ο κλάδος της Φαρμακευτικής που μελετά τις ουσίες που έχουν την ικανότητα να προκαλούν λειτουργικές μεταβολές στα κύτταρα και τους οργανισμούς. Η φαρμακολογία δεν περιορίζεται στη μελέτη των θεραπευτικών ουσιών, αλλά επεκτείνει το ενδιαφέρον της και στα δηλητήρια και στις ουσίες που χρησιμοποιούνται σε πειράματα.

Μια ποικιλία θεμάτων που σχετίζονται με τη φαρμακολογία, συμπεριλαμβανομένης της νευροφαρμακολογίας, της νεφρικής φαρμακολογίας, του ανθρώπινου μεταβολισμού, του ενδοκυτταρικού μεταβολισμού και της ενδοκυττάριας ρύθμισης.

Διαιρείται σε τρεις κυρίως κλάδους:

  1. τη Φαρμακοδυναμική, που μελετά τη δράση των φαρμάκων ανεξάρτητα από τις θεραπευτικές τους ιδιότητες.
  2. τη Φαρμακοθεραπευτική, που εξετάζει τις ουσίες που είναι χρήσιμες στην αντιμετώπιση των νοσημάτων κι έτσι περιλαμβάνει και τη μελέτη, π.χ. των αναισθητικών.
  3. την Τοξικολογία, επιστήμη των δηλητηρίων και των μέσων που είναι ικανά να εξουδετερώσουν τις ιδιότητές τους.

Ένα ευρύ κεφάλαιο της φαρμακολογίας αντιπροσωπεύει ακόμη η Φαρμακογνωσία, που ασχολείται με τα χαρακτηριστικά των δρογών και των φυσικών πηγών από τις οποίες αυτές προέρχονται.

Ανάμεσα στους πιο εξειδικευμένους κλάδους της φαρμακολογίας είναι και οι ακόλουθοι: Φαρμακοχημεία, Φαρμακοκινητική, Μοριακή φαρμακολογία, Ψυχοφαρμακολογία, Ανοσοφαρμακολογία κ.ά.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Έγχρωμη Εγκυκλοπαίδεια «Δομή», λήμμα Φαρμακολογία.