Στην πόλη των Φερών στην Παρθία αναφέρεται μονάχα ο Στέφανος Βυζάντιος: «εισί και άλλαι Ιαπυγίας και Αιτωλίας και Παρθυαίων». Αδύνατον να υποθέσει κανείς εάν ήταν ελληνιστικός στρατιωτικός οικισμός ή όχι, αλλά δεν υπηρετούσαν λίγοι Θεσσαλοί ιππείς στον στρατό του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των Διαδόχων. Ίσως, όπως και με την περίπτωση της συριακής Λαρίσης, έτσι και εδώ Θεσσαλοί ιππείς από τις Φερές της Θεσσαλίας (σημ. Βελεστίνο) να ίδρυσαν ομώνυμη αποικία στην Παρθία.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Johann Gustav Droysen Ιστορία των Επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εκδ. ελεύθερη σκέψις.
  • Στεφάνου Βυζαντίου Εθνικά.